Blockkedjor snart i vården

Blockkedjetekniken förknippas i första hand med Bitcoin och liknande kryptovalutor. Men många andra användningsområden väntar runt hörnet, bland annat inom vårdsektorn.

Blockkedjan, med Bitcoin som mest känt användningsområde, började visserligen som något av en undergroundrörelse. Men numera är många överens om att blockkedjetekniken kommer att påverka förutsättningarna för den fortsatta digitaliseringen inom en rad olika områden.  

Tekniken har större betydelse än vad de flesta hittills har insett, för den kan fungera som en saknad pusselbit för helheten. Det hävdar Magnus Kempe, senior konsult på analysföretaget Kairos Future.

– Tekniken är ett nytt verktyg som öppnar möjligheter till hittills oanade lösningar och innovationer, säger han och gör en liknelse:

– Det är ungefär som om vi tidigare bara har haft en hammare, och plötsligt får tillgång till en skruvdragare. Först vet vi inte vad den ska göra för nytta – vi har ju redan en hammare – men efter ett tag märker vi hur bra det kan vara att kunna skruva istället för att alltid spika.

Information görs tillgänglig
Detta nya verktyg kommer bland annat att kunna göra stor nytta inom vården, menar Magnus Kempe.

– Alla är medvetna om att det finns mycket att vinna på att tillgängliggöra information. Inte minst kan vi få en uppenbar effektivisering om till exempel en läkare snabbt kan se alla anteckningar, provsvar och remisser vid en bedömning. Men utvecklingen hindras bland annat av sekretessbehovet och oron över att uppgifter skulle kunna manipuleras.

Att skapa ett övergripande system där de olika delsystemen i vården är integrerade är också ytterst kostsamt, och det är då blockkedjan kommer in i bilden.

– Fördelen med blockkedjan är att man inte behöver integrera systemen för att nå samma öppenhet och tillgänglighet, utan istället fokuserar man på att integrera verifikationerna, säger han.

Det innebär enkelt uttryckt att man skapar ett slags lås med två digitala nycklar för en viss fil eller för en hel databas. För att komma åt innehållet används både en publik nyckel, som till exempel läkaren har tillgång till, och en privat nyckel som bara du själv kan använda.

Styr över de egna uppgifterna
I praktiken innebär det att var och en själv har tillgång till alla sina uppgifter och samtidigt kan styra vad som ska visas i vilka sammanhang.

– Läkaren behöver till exempel inte se mina bankuppgifter och på banken behöver de inte se mina träningsdata, säger Magnus Kempe.

Blockkedjetekniken är också beroende av identifiering, alltså själva id-systemet, och en viktig poäng är att det ska kunna gå att återskapa sina egna nycklar.

– Det kan inte stå och falla med att du håller ordning på dina nycklar; det skulle ju vara absurt om till exempel all data om din kommande pension skulle vara beroende av att du inte tappar bort din nyckel.

Minskar risk för förfalskningar
Blockkedjan ger en annan fördel i sammanhanget, eftersom den säkerställer att lagrad data inte har manipulerats. Det ska förstås inte gå att på egen hand exempelvis påverka sin tilldelning av medicin.

– När det gäller läkemedel är det också intressant att kunna hantera unika identiteter; det gör att man kan spåra individuella förpackningar och därmed minska risken för förfalskningar, säger Magnus Kempe.

Ytterligare ett användningsområde är att hantera information om specialistkompetens, så att det går hitta rätt vårdpersonal snabbt – till exempel någon som kan persiska och har erfarenheter av handledskirurgi.

Bred samhällsnytta
Det är inte enbart inom vård och kryptovalutor som det kommer att kunna dras nytta av blockkedjetekniken. Ett annat exempel är Lantmäteriet, som tillsammans med partnerorganisationer undersöker hur de skulle kunna få största möjliga nytta av tekniken.

– Även andra e-tjänster med bred samhällsnytta håller på att växa fram. Estland är pionjärer där myndigheterna erbjuder tusentals e-tjänster, och de börjar successivt använda blockkedjeteknik.1 Det dyker upp på fler ställen, bland annat finns det många initiativ till innovativa e-tjänster i Barcelona, säger Magnus Kempe.

Mer läsning om hur blockkedjan fungerar och andra möjliga användningsområden finns i denna artikel.

Källa:
telia.se/foretag

Läs också
AI kan förbättra vården
Så gynnas vården i Kalmar län av it
Standarder efterfrågas inom e-hälsa