Snart ber prylarna själva om service

Nu kommer prylar och maskiner kunna tala om när de behöver service – innan det blir ett akut läge. För privatpersoner kan det underlätta vardagen och för exempelvis tillverkande industribolag kan det spara stora summor.

En effekt av att prylar och maskiner blir uppkopplade är att det går lättare att övervaka dem på distans, så att man kan upptäcka om det finns behov av någon serviceåtgärd.

Nästa steg blir förstås att koppla bort det manuella momentet i övervakningen och låta exempelvis en uppkopplad industrirobot eller tvättmaskin själv tala om när det börjar bli dags för service – alltså innan det ens har uppstått ett problem.

Från reaktiv till prediktiv
Traditionell service är antingen reaktiv och sätts in när behovet är akut eller så utförs den enligt ett serviceavtal med regelbundna intervall. Genom att dra nytta av IoT går det att se till att service och support istället blir prediktiv.

– Till en början är det här något som kommer att användas i B2B-sammanhang, men det kommer helt klart att ingå i olika konsumentprodukter framöver, säger Ulrika H. Westergren, projektledare för ”IoT-guiden: från produkt till tjänst”, ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Den stora nyttan för ett företag är just den prediktiva aspekten, alltså att det går att förutspå problem innan de har uppstått, menar Ulrika H. Westergren.

– Det innebär att deras maskiner eller produkter kommer att få en potentiellt ökad livslängd. Men den viktigaste poängen är att kunna gå mot planerat underhåll, vilket både ger möjlighet att effektivisera service- och underhållsarbetet och minskar risken för produktionsstörningar.

LKAB tidigt ute
Hon berättar att LKAB är ett av de företag som varit tidigt ute med att börja använda den här typen av teknik:

– Redan för tio år sedan gjorde de en stor satsning på den teknik för övervakning och analys som fanns tillgänglig då. För deras del är det ytterst viktigt att hålla produktionen igång kontinuerligt; när det står stilla kan miljonerna snabbt ticka iväg, säger hon och förtydligar:

– Så om de till exempel får reda på att en maskindel kommer att vara utsliten om tre månader kan de passa på att byta ut den vid ett planerat underhållsstopp.

För leverantören innebär en prediktiv support helt nya möjligheter att stärka relationen med kunden.

– I dagens läge vänder sig kunden till supporten när det är problem. Det blir alltid en negativ utgångspunkt, medan en prediktiv support istället gör att leverantören kommer med ett erbjudande om att hjälpa kunden att vara mer produktiv.

Nytta för konsumenter
Motsvarande funktioner kan vara till nytta i konsumentprodukter, både för kunden och leverantören. Den kund som har en uppkopplad bil kan få ett meddelande om att bromsbeläggen snart tar slut och kan då välja när bilen ska lämnas in för service – istället för att behöva åtgärda det akut.

– För en tvättmaskinstillverkare går det att se om det börjar bli dags för service på en maskin som är i närheten av annan planerad service, och de kan då erbjuda kunden att komma förbi och fixa det. Även för dem handlar det alltså om ökade möjligheter till planering, och därmed effektivisering.

Tekniken för att komma igång med prediktiv support finns fullt utvecklad i dag, säger Ulrika H. Westergren.

– Utmaningen ligger inte i de tekniska lösningarna, utan snarare i att kunna garantera säkerheten i uppkopplingarna och att förfina analyserna av den data som genereras – det vill säga att bestämma vad som ska styra och i vilket läge kunden ska erbjudas support.

Läs också
Internet of Things
Dags att göra bilen uppkopplad
IoT går ner på nanonivå