Skapa en touchpoint-rapport i Statistik Utökad

I Statistik Utökad skapar du rapporter i olika rapportgrupperingar. All övrig funktionalitet är densamma oavsett rapportgruppering, och innehållet i den här guiden gäller för alla rapporter oavsett gruppering.

 1. Välj rapportparametrar

  Gå till Statistik Utökad-sektionen i Statistik via Start eller Rapportmenyn.

  Börja med att välja vilken period rapporten ska avse samt vilka veckodagar som ska inkluderas (fliken Från-Till). Klicka på kalenderikonen, till höger om från eller till datumen, för att öppna en kalender. Vill du välja en kombination av datum som inte är sekventiell kan detta göras under fliken Special

  Du kan även välja vilken tid på dygnet som rapporten ska avse under fliken Intervall. 

  Välj vilken intervallgruppering rapporten ska presenteras med initialt. Intervallgrupperingen kan ändras efter att rapporten har skapats.

  Välj vilket tidsformat som tidsvärden ska presenteras i. Standard är ttmmss (timmar:minuter:sekunder). Under fliken Övrigt kan du ändra intervall för tidsgrupperingen. Som standard presenteras rapporterna per tid i block om 30 minuter. 

   

 2. Välj rapporttyp Välj vilken rapporttyp du vill skapa under fliken Rapport. Se de olika rapporttyperna här.
 3. Välj resultatgruppering

  Total-grupperad Utökad-rapport
  Visar resultatet summerat totalt per intervall för alla valda mätobjekt. 

  Mätobjekts-grupperad Utökad-rapport
  Visar resultatet summerat per mätobjekt och intervall för alla valda mätobjekt.

 4. Välj rapportinnehåll

  Klicka på ikonen under fliken Rapportinnehåll för att välja vad rapporten ska innehålla. Du kan även klicka på fliken Rapportinnehåll för att komma till innehållsfliken.

  Under innehållsfliken väljer du vilka nummer som rapporten ska inkludera. De nummer som går att välja på denna sida beror på vilken rapporttyp som valts i föregående steg. Om en User id-rapport har valts kommer innehållsfliken bara visa användare. 

  Markera ett eller flera mätobjekt genom att klicka i checkboxen till vänster om objektet. Om du vill markera alla kan du klicka i checkboxen högst upp.

  Vid ett större antal mätobjekt kan filterrutan användas för att begränsa resultatet. När du skriver i rutan begränsas de synliga mätobjekten till de som matchar filterkriteriet eller som är markerade sen tidigare.

 5. Skapa din rapport

  När ett eller flera mätobjekt valts så visas knappen Bearbeta till höger. När du klickar på den skapas rapporten. Beroende på hur lång period du valt, hur många mätobjekt som markerats samt hur många samtal som rapporten innehåller så kan det ta några sekunder upp till några minuter att skapa den. Om rapporten tar längre än några sekunder så visas en laddningssida som visar hur mycket som återstår innan rapporten är skapad och kan laddas i användargränssnittet.

SÖK SUPPORT