Olika typer av Touchpoint Plus-rapporter

Detta är de olika typer av rapporter som är tillgängliga i Statistik Bas och Statistik Utökad.

Användare

Denna rapport ger dig statistik på:

 • Det totala antal inkommande samtal till dina medarbetare, hur många av dem som har blivit direkt besvarade, samt den genomsnittliga svarstiden för dem. Obs! Den genomsnittliga svarstiden innefattar både direkta samtal till användarnas nummer, samt samtal som distribuerats till användarna/medlemmarna från ditt företags svarsgrupper. Värdet innefattar inte eventuella kötider för inkommande samtal, innan de besvarades av medlemmarna.
   
 • Vilka inkommande samtal som har varit interna respektive externa, samt den genomsnittliga samtalstiden.
   
 • Det totalt antal utgående samtal dina medarbetare har ringt, om de har blivit besvarade, samt den genomsnittliga samtalstiden.

Svarsgrupper

Denna rapport ger dig statistik på:

 • Det totala antal inkommande samtal till företagets svarsgrupper, hur många av dem som har blivit besvarade, samt den genomsnittliga svarstiden (väntetiden, inklusive eventuell kötid, för samtal innan de blir besvarade).
   
 • Den genomsnittliga kötiden för de samtal som inte blir besvarade, d.v.s. den som ringer lägger på.

Menystyrning

Denna rapport ger dig statistik på:

 • Det totala antal inkommande samtal till företagets menystyrning, hur många av dem som har blivit framkopplade, samt genomsnittlig samtalstid.

Extranummer

Denna rapport ger dig statistik på:

 • Det totala antalet vidarekopplade samtal (från extranumret) till annat nummer.

SÖK SUPPORT