Microsoft Teams: Skapa ett nytt team

Ett team är en grupp med personer som ska samarbeta. Ibland kan det vara hela organisationen och ibland en mindre grupp. Gruppen kan även innehålla externa personer.

  1. Surfa till portal.office.com.

  2. Klicka på Teams på startsidan eller via menyn uppe till vänster.
     

  3. Klicka på Skapa team.

  4. Skriv in ett Teamnamn och välj Sekretess. Klicka på Nästa.

  5. Lägg till medlemmar genom att skriva in namn, en distributionslista eller en säkerhetsgrupp som du vill lägga till i ditt team. Du kan också lägga till personer utanför din organisation genom att skriva in deras e-postadresser.

    Det går även bra att Hoppa över det här steget och lägga till medlemmar senare.

  6. Lägg till medlemmar i efterhand. Klicka på de tre prickarna till höger om teamets namn och välj Lägg till medlemmar.

SÖK SUPPORT