Microsoft Teams: Lägg till en kanal

Ett team består av kanaler. Kanalerna är avgörande för att organisera teamsamarbete. Namnge dem efter diskussionsämne, projekt, roll, plats eller för nöjes skull så att konversationer och innehåll är lätta att hitta för alla i teamet.

  1. Lägg till en kanal genom att klicka på de tre små prickarna.

SÖK SUPPORT