CENTREX

En anpassningsbar växellösning

Upptäck Centrex

Betala bara för de funktioner ni behöver
Alla anknytningar får direktnummer
Blanda fasta och mobila anknytningar
Lägg till eller ta bort funktioner

Så fungerar Centrex

ANKNYTNINGAR

Mobil anknytning
För medarbetare som har behov av att kunna röra sig fritt, både inom och utanför kontoret. Med Mobil anknytning får företagets mobiltelefoner samma funktionalitet som övriga anknytningar.

 • Full växelfunktionalitet i mobilen
 • Alltid nåbar på ditt fasta nummer
 • Möjlighet att visa mobilnummer vid utgående samtal
 • Lätt att styra och använda med appar
 • Möjlighet till kostnadsfri interntrafik

Fast anknytning
För medarbetare som inte har behov av mobilitet och där behov finns av stationär telefon som t.ex. skrivbordstelefon, konferenstelefon, receptionstelefon, etc. Den fasta anknytningen har full växelfunktionalitet. Anslutning till Telia Centrex görs via det fasta telenätet till fastighetens överlämningspunkt.
Analog telefon används till Centrex fast anknytning.


IP-anknytning
För medarbetare som vill ringa och ta emot samtal i sin dator, eller använda IP-telefon via företagets lokala nätverk. Innehåller samma funktioner som övriga anknytningar.

 • Ersätter traditionell fast telefoni
 • Fungerar perfekt med övriga anknytningsformer
 • Använder LAN/WAN som bärare av telefonin
 • Grund till att integrera telefonin med olika verksamhetssystem
 • Ger ert företag möjlighet att ta steget mot IP-världen i den takt ni vill

ANVÄNDARFUNKTIONER

Röstbrevlåda
En röstbrevlåda för både fast och mobil telefoni. Röstbrevlådan är enkel att använda, det är lätt att tala in, ändra eller radera meddelanden via webbgränssnittet eller via telefon.

 • Lägg in personliga hälsningsmeddelanden
 • Styr och konfigurera tjänsten från webben
 • Den som ringer kan välja att lämna meddelande eller bli kopplad till telefonist
 • Möjlighet att få röstmeddelanden som bifogade ljudfiler i e-post

Hänvisning
Ökar servicegraden för de som ringer till er. Den som ringer får tydliga besked och kan välja att lämna meddelande eller att bli kopplad till en telefonist.

 • Ger inringande ett talat hänvisningsbesked om frånvaroorsak och återkomsttid
 • Möjlighet att koppla vidare samtalet till antingen röstsvar, telefonist eller till annat nummer
 • Hänvisa via knapptryckning eller via appen

Användarstöd
Vår kunniga Helpdesk finns tillgänglig varje dag och kan svara på alla slags frågor under kontorstid.

 • Telias Centrex-experter svarar på era frågor
 • Frigör tid för den egna helpdesken
 • Möjlighet till stöd för slutanvändare, administratörer och telefonister

FÖRETAGSFUNKTIONER

Telefonisttjänster
Telefonister får verktygen för att kunna ge ett professionellt kundbemötande i alla situationer. Med telefonistplats finns möjlighet till välkomst- och köbesked och prioritering av samtal.

 • Sök i företagskatalogen
 • Lämna meddelanden till telefonisten
 • Hänvisa dig på webben
 • Påbyggnadsbar med många tilläggstjänster

Svarsgrupper
Flera personer hjälps åt att svara. För mindre företag eller avdelningar på större företag. Säkerställer att köer sällan eller aldrig uppstår.

 • Hög flexibilitet
 • Tre olika sökordningar
 • Roterande sökning
 • Rak sökning
 • Längst ledig
 • Nattkopplingsmöjlighet
 • Köbesked
 • Initialt besked
 • Upprepat köbesked

Samtalsdirigering
En professionell kundentré som säkerställer att kunden kommer till rätt person hos er.

 • Välkomstbesked
 • Talsvarsmeny ”Tryck ’1’ för att komma till order”
 • Tidsstyrda menyer
 • Dirigering av samtal till svarsgrupper eller anknytningar
 • Call back
 • Statistikuppföljning
 • Professionell inläsning av talpromptar

POPULÄRA

App till mobilen
Med funktionerna i Centrex PLUS kan du hantera din anknytning, söka kollegor eller funktioner i Centrex företagskatalog (Marvin).
Ring, sms:a, mejla eller spara sökta personer direkt från sökresultatet.

Smidiga möten med kalenderkoppling
Med Kalenderkoppling kan telefonisten se din och dina kollegors kalendrar och på så sätt ge bra svar på när någon förväntas vara anträffbar. Dessutom blir samtal automatiskt hänvisade när det ligger ett schemalagt möte i kalendern.

Bättre samarbete med Lync
Telia Centrex erbjuder smarta kopplingar till Lync. Det gör att ni kan samarbeta ännu effektivare på företaget.