HUR SÄKERSTÄLLER VI ATT ÄLDRE KAN VARA EN DEL AV DET DIGITALA SVERIGE?

Torsdag 5 juli 2018
09:00 – 09:45
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap, helt utan internetuppkoppling. Ett utanförskap som blir allt allvarligare i takt med att samhället blir mer digitalt. Hur säkerställer vi att alla – även äldre – kan ta del av det digitala Sverige?
Här hittar du seminariet på Facebook.

Medverkande
• Alf Karlsson (MP) - statssekreterare hos Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
• Peter Sikström - generalsekreterare SPF Seniorerna
• Lars-Arne Staxäng (M) - riksdagsledamot och talesperson i pensionsfrågor
• Jannike Tillå - kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen i Sverige
• Mia Forsäng - ansvarig för Telias utbildningsprogram mot digitalt utanförskap, Mer Digital
Kontaktperson: Fredrik Rendel, Telia Company, 0722041414, fredrik.rendel@teliacompany.com

Mer digital i Sunne kommun

Dagmar och Hans testar Mer Digital i Sunne

Anmäl dig här

INTRESSANT LÄSNING

Så bryter man det digitala utanförskapet

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up ; svg-icon-checkmark