HUR SÄKERSTÄLLER VI ATT ÄLDRE KAN VARA EN DEL AV DET DIGITALA SVERIGE?

Torsdag 5 juli 2018
09:00 – 09:45
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap, helt utan internetuppkoppling. Ett utanförskap som blir allt allvarligare i takt med att samhället blir mer digitalt. Hur säkerställer vi att alla – även äldre – kan ta del av det digitala Sverige?
Här hittar du seminariet på Facebook.

Medverkande
• Alf Karlsson (MP) - statssekreterare hos Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
• Peter Sikström - generalsekreterare SPF Seniorerna
• Lars-Arne Staxäng (M) - riksdagsledamot och talesperson i pensionsfrågor
• Jannike Tillå - kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen i Sverige
• Mia Forsäng - ansvarig för Telias utbildningsprogram mot digitalt utanförskap, Mer Digital
Kontaktperson: Fredrik Rendel, Telia Company, 0722041414, fredrik.rendel@teliacompany.com

Mer digital i Sunne kommun

En miljon svenskar, främst äldre, saknar kunskapen, förmågan eller tekniken för att ta del av den digitala världen och hamnar i ett digitalt utanförskap. Följ med till Sunne som är på väg att bli Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun och där görs riktade insatser mot äldre för att minska det digitala utanförskapet genom utbildningskonceptet ”Mer Digital”.

Dagmar och Hans testar Mer Digital i Sunne

Möt Dagmar, 80 och Hans, 76 som är nyfikna på digitaliseringens möjligheter men osäkra på var dom ska börja och vad man kan göra. Som tur är bor Dagmar och Hans i Sunne i vackra Värmland där kommunen valt att satsa på utbildningskonceptet ”Mer Digital” tillsammans med Telia och bjudit in till workshop! Följ med!