HUR SÄKERSTÄLLER VI ATT ÄLDRE KAN VARA EN DEL AV DET DIGITALA SVERIGE?

Torsdag 5 juli 2018
09:00 – 09:45
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

Regeringen är tydlig med att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och att digitaliseringen av offentlig sektor ska snabbas på. Samtidigt uppskattas 400 000 äldre befinna sig i ett digitalt utanförskap, helt utan internetuppkoppling. Ett utanförskap som blir allt allvarligare i takt med att samhället blir mer digitalt. Hur säkerställer vi att alla – även äldre – kan ta del av det digitala Sverige?
Här hittar du seminariet på Facebook.

Medverkande
• Alf Karlsson (MP) - statssekreterare hos Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
• Peter Sikström - generalsekreterare SPF Seniorerna
• Lars-Arne Staxäng (M) - riksdagsledamot och talesperson i pensionsfrågor
• Jannike Tillå - kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen i Sverige
• Mia Forsäng - ansvarig för Telias utbildningsprogram mot digitalt utanförskap, Mer Digital
Kontaktperson: Fredrik Rendel, Telia Company, 0722041414, fredrik.rendel@teliacompany.com

Mer digital i Sunne kommun

Dagmar och Hans testar Mer Digital i Sunne

Anmäl dig här

INTRESSANT LÄSNING

Så bryter man det digitala utanförskapet