HUR KAN TEKNIK I FRAMKANT HJÄLPA POLIS OCH RÄDDNINGSTJÄNST ATT RÄDDA LIV?

Onsdag 4 juli 2018
09:00 – 09.45
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Ny teknik ger nya möjligheter för polis, räddningstjänst med flera att hantera kriser och rädda liv. Hur säkerställer vi att svenska blåljusmyndigheter får tillgång till tekniska lösningar i världsklass?

Den snabba teknikutvecklingen med mobila nät som klarar allt högre datahastigheter, uppkopplade sensorer runt om i samhället som samlar in data och drönare med kameror öppnar upp nya möjligheter för våra blåljusmyndigheter.

Både för ett mer effektivt arbete vid olika kriser men även för att kunna agera proaktivt på information innan en kris uppstår. På seminariet får vi höra om vilka möjligheter teknik kommer ge i framöver men även hur användarna, polisen och räddningstjänsten, ser på situationen idag och vad som är viktigt för att lyckas tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Frukost serveras från 08:30 och då kommer även vår minimässa om det digitala Sverige att vara öppet. Vi vill genom denna ge inspiration och vår bild av hur bland annat framtidens drönar- och blåljustjänster kommer att fungera.
Här hittar du seminariet på Facebook.

Medverkande
• Mats Lundbäck -  CTO (teknikchef), Telia
• Göran Krafft - Framtidsstrateg och medförfattare till MSB:s framtidsstudie om krisberedskap och räddningstjänst, Kairos Future
• Jon Jädersten - Global Technical Director, Intel
• Peter Arnevall - Räddnings- och utvecklingschef för Storstockholms brandförsvar.
• Linda Hedmark - Gruppchef RTC, RLC Region Mitt, Operativa enhete, Region Mitt.
Kontaktperson:
Patrik Nilsson, Telia, 0761-259651, patrik.z.nilsson@teliacompany

Målgrupp
Aktörer inom säkerhets- och totalförsvarsområdet, men även andra intressenter inom offentlig sektor, som söker sparring och nya uppslag på hur modern och framtida teknik kan inom samhällssäkerhetsområdet skulle kunna höja kvaliteten på deras tjänster.

Anmäl dig här

Mer om...

Jon Jädersten

Göran Krafft

Peter Arnevall

INTRESSANT LÄSNING

5G I KOMBINATION MED DRÖNARE KAN RÄDDA LIV

Snabbare hjälp av 112 med GPS i mobilen

Snabbare hjälp av SOS Alarm med AI