HUR KAN TEKNIK I FRAMKANT HJÄLPA POLIS OCH RÄDDNINGSTJÄNST ATT RÄDDA LIV?

Onsdag 4 juli 2018
09:00 – 09.45
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Ny teknik ger nya möjligheter för polis, räddningstjänst med flera att hantera kriser och rädda liv. Hur säkerställer vi att svenska blåljusmyndigheter får tillgång till tekniska lösningar i världsklass?

Den snabba teknikutvecklingen med mobila nät som klarar allt högre datahastigheter, uppkopplade sensorer runt om i samhället som samlar in data och drönare med kameror öppnar upp nya möjligheter för våra blåljusmyndigheter.

Både för ett mer effektivt arbete vid olika kriser men även för att kunna agera proaktivt på information innan en kris uppstår. På seminariet får vi höra om vilka möjligheter teknik kommer ge i framöver men även hur användarna, polisen och räddningstjänsten, ser på situationen idag och vad som är viktigt för att lyckas tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Frukost serveras från 08:30 och då kommer även vår minimässa om det digitala Sverige att vara öppet. Vi vill genom denna ge inspiration och vår bild av hur bland annat framtidens drönar- och blåljustjänster kommer att fungera.
Här hittar du seminariet på Facebook.

Medverkande
• Mats Lundbäck -  CTO (teknikchef), Telia
• Göran Krafft - Framtidsstrateg och medförfattare till MSB:s framtidsstudie om krisberedskap och räddningstjänst, Kairos Future
• Jon Jädersten - Global Technical Director, Intel
• Peter Arnevall - Räddnings- och utvecklingschef för Storstockholms brandförsvar.
• Linda Hedmark - Gruppchef RTC, RLC Region Mitt, Operativa enhete, Region Mitt.
Kontaktperson:
Patrik Nilsson, Telia, 0761-259651, patrik.z.nilsson@teliacompany

Målgrupp
Aktörer inom säkerhets- och totalförsvarsområdet, men även andra intressenter inom offentlig sektor, som söker sparring och nya uppslag på hur modern och framtida teknik kan inom samhällssäkerhetsområdet skulle kunna höja kvaliteten på deras tjänster.

Mer om...

Erbjudande

Jon Jädersten

... är global teknikchef inom kundenheten för datacenter- och nätverksteknologier. Hans organisation specialiserar sig på kommande och innovativa nätverksteknologier och användarmodellerinklusive mjukvarulager och orkestrering. Under sina drygt 20 på på Intel har Jon innehaft flera seniora tekniksa ledarroller. Både inom kund enheter och inom produktledning på huvudkontoret.

Erbjudande

Göran Krafft

... är partner och framtidsstrateg på Kairos Future sedan 2000, arbetar huvudsakligen med strategiska uppdrag som rör hela kedjan från omvärldsanalys till strategier och genomförande. Göran fokuserar på framtidens arbetsliv, utbildning, samt ledar- och medarbetarskap och har lett ett stort antal framtidsstudier varav ”Räddningstjänsten i framtiden” är en. Nu senast har Göran varit projektledare för ”Corporate Culture in the 21:st century”, en framtidsstudie om organisationer, ledarskap och vad som skapar framgång.

Erbjudande

Peter Arnevall

... är Räddnings- samt utvecklingschef för Storstockholms brandförsvar. Peter är ansvarig för att förbundet hela tiden är ändamålsenligt utformat samt att förbundet utvecklas i linje med samhället och omvärlden. Han har tidigare arbetat som enhetschef för Storstockholms räddningscentral, yttre befäl samt vakthavande brandingenjör och har stor erfarenhet av ledning av komplexa räddningsinsatser både ute på plats och från staber.