Hur förbereder vi Sverige för det digitala terrordådet?

Tisdag 3 juli 2018
12:00 – 12:45
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

När centrala samhällsfunktioner digitaliseras blir fungerande uppkoppling och IT grunden för det nya totalförsvaret. Hur tänker den nya tidens angripare? Vilka digitaliserade samhällsfunktioner är de troligaste målen och hur kan vi agera för att stärka den digitala motståndskraften?

En snabb och ambitiös digitalisering är avgörande för att lösa viktiga samhällsutmaningar. Intelligenta vattensystem, uppkopplad kollektivtrafik, e-hälsa och användning av uppkopplade drönare vid räddningsinsatser kan i framtiden rädda liv. När centrala samhällsfunktioner digitaliseras blir uppkoppling och IT grunden för ett fungerande samhälle och därmed även ett mål för digitala angrepp.

Hur tänker den nya tidens digitala angripare? Vilka är de och vad vill de uppnå? Vilka digitaliserade samhällsfunktioner är de troligaste målen och därmed viktigast att skydda? Men framförallt, vad kan olika aktörer göra för att höja den digitala motståndskraften så att Sverige kan ta täten för en hållbar digital utveckling?

Lunch serveras från 11:30 och då kommer även vår minimässa om det digitala Sverige att vara öppen. Där kan ni ta del av bland annat framtidens digitala tjänster för blåljus-myndigheter och se hur en drönare kan rädda liv genom att flyga ut med en hjärtstartare.
Här hittar du seminariet på Facebook.

Medverkande
• Lars Nicander - Chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS), Försvarshögskolan
• Mats Lundbäck - CTO (teknikchef), Telia
• Gunilla Glasare - Chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
• Klas Lindström - Grundare och VD (Norden), 4C Strategies
• Dan Sjöblom - Generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS) och styrelseledamot i Bredbandsforum

Kontaktperson 1:
Robert Liljeström, Telia, 0727-349091, robert.liljestrom@teliacompany.com
Kontaktperson 2:
Tom Samuelsson, Försvarshögskolan, 0708-306947, tom.samuelsson@fhs.se

Målgrupp
Aktörer inom totalförsvarsområdet, som är intresserade av hur hotbilden mot kritiska infrastrukturer ser ut och hur vi kan öka vår motståndskraft mot digitala attacker.

Mer om...

Erbjudande

Lars Nicander

... Pol. Dr. Lars Nicander vid Försvarshögskolan är chef för Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS). Han är statsvetare och har under ca 25 år på heltid i olika positioner sysslat med kopplingen mellan hotbilder och planering - bland annat på FOA, Säkerhetspolisen och Försvarsdepartementet. Mellan 1997 och 2002 var han sekreterare i den arbetsgrupp som Regeringen tillsatte för att titta på frågorna om skydd mot informationsoperationer och skydd av kritisk infrastruktur. Han är även ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin och International Institute of Strategic Studies (IISS).

Erbjudande

Klas Lindström

... Klas har omfattande erfarenheter från akut operativ krisledning och stöd för en lyckad samverkan, med praktiska erfarenheter från bland annat attentatet på Drottninggatan och andra större incidenter med komplex interaktion, där han kallas in för sin erfarenhet och kunnande, målet är att minska konsekvenserna av det inträffade och hjälpa till med att återgå till ett ordinarie läge.

Klas har även omfattande erfarenheter i att stötta både Försvarsmakten och försvarsmakter världen över i att systematisera deras övning och träningsverksamhet för att bygga och stärka deras operativa förmåga. Motivationen för Klas är stärka det svenska totalförsvaret, att bidra till ett säkrare och mer robust samhälle för samhällskritiska myndigheter, organisationer och företag.

Erbjudande

Dan Sjöblom

Dan Sjöblom är sedan den 1 februari 2017 generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS). Han är också styrelseledamot i Bredbandsforum. Dan var generaldirektör för Konkurrensverket från 2009 till 2017. Dessförinnan arbetade han vid Europeiska kommissionen mellan 1996-2009.