DEN NÄRMSTA VÅRDEN ÄR EGENVÅRDEN – HUR KAN DIGITALISERING OCH EGEN DRIVKRAFT FÖRÄNDRA VÅRDEN?

Tisdag 3 juli 2018
09:00 – 09:45
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

Åldrande befolkning och höga kostnader för kroniska sjukdomar ökar trycket på sjukvården att förändra sin verksamhet. Nära vård är ett sätt att arbeta med hälsa och vård där den närmsta vården är den vård som patienter med hjälp av digitala lösningar kan ge sig själva – egenvården.

Medverkande
• Emma Spak, moderator - samordnare Nära Vård, SKL
• Tobias Nilsson - chefsstrateg, Västra Götalandsregionen
• Fredrik Lennartsson - hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
• Annika Wallenskog - chefsekonom, SKL
• Nina Bake -  Head of Telia Healthcare, Telia
• Linn Mandahl Skepp - vd, AbbVie AB
• Pär Astner - affärsutvecklingschef, Digital Health, Telia

Målgrupp
För dig som är i ledande befattning inom offentlig sektor, politiken eller näringsliv som arbetar med frågeställningar som rör digitaliseringen av samhällstjänster.

Anmäl dig här

Mer om...

Emma Spak

Annika Wallenskog

Tobias Nilsson

INTRESSANT LÄSNING

Ökad vårdkvalitet med egna mätningar på distans

Distansvård ger högre kvalitet på Karolinska

Kroniskt sjuka får digitalt stöd