Den närmsta vården är egenvården – hur kan digitalisering och egen drivkraft förändra vården?

Tisdag 3 juli 2018
09:00 – 09:45
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

Åldrande befolkning och höga kostnader för kroniska sjukdomar ökar trycket på sjukvården att förändra sin verksamhet. Nära vård är ett sätt att arbeta med hälsa och vård där den närmsta vården är den vård som patienter med hjälp av digitala lösningar kan ge sig själva – egenvården.

Medverkande
• Emma Spak, moderator - samordnare Nära Vård, SKL
• Tobias Nilsson - chefsstrateg, Västra Götalandsregionen
• Fredrik Lennartsson - hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
• Annika Wallenskog - chefsekonom, SKL
• Nina Bake -  Head of Telia Healthcare, Telia
• Linn Mandahl Skepp - vd, AbbVie AB
• Pär Astner - affärsutvecklingschef, Digital Health, Telia

Målgrupp
För dig som är i ledande befattning inom offentlig sektor, politiken eller näringsliv som arbetar med frågeställningar som rör digitaliseringen av samhällstjänster.

Mer om...

Erbjudande

Emma Spak

... är samordnare Nära vård SKL, ST-läkare i allmänmedicin på Närhälsan Eriksberg i Göteborg. Tidigare Ordförande i Sveriges Yngre läkares Förening och Läkarförbundets råd för Läkemedel, IT och Medicinteknik.

Erbjudande

Annika Wallenskog

... är chefsekonom på SKL med funderingar kring framtida utmaningar. Har arbetat som ekonomichef och ekonomidirektör inom hälso- och sjukvården på olika landsting i mer än tio år. Har även en bakgrund som kommundirektör och har arbetat på Finansdepartementet.

Erbjudande

Tobias Nilsson

... är nationalekonom som arbetar som chefsstrateg i Västra Götalandsregionen med fokus på Omställningen av hälso- och sjukvården. Har tidigare jobbat som avdelningschef i Stockholms landsting, som politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund på Socialdepartementet.