HUR KAN NYA SAMARBETEN KRING INNOVATION OCH DIGITALISERING LÖSA SVERIGES STÖRSTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

Måndag 2 juli 2018
15:00 – 16:00
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

En snabb och ambitiös digitalisering inom offentlig sektor är avgörande för att lösa viktiga samhällsutmaningar kopplade till exempelvis urbanisering och en åldrande befolkning. Hur kan nya sorters samarbeten mellan offentlig och privat sektor snabbare frigöra digitaliserings möjligheter?
Här hittar du evenemanget på Facebook.

Medverkande
• Johan Dennelind - vd och koncernchef,TeliaCompany
• Åsa Jamal, moderator - kommunikationschef, TeliaSverige
• Inger Ek - generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
• Katarina von Goës - kanslichef, Expertgruppen för digitala investeringar
• Staffan Isling - Regiondirektör, Region Uppsala
• Daniel Forslund - Innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting
• Joacim Damgard - VD på Microsoft Sverige sedan juni 2016 och medlem i den svenska ledningsgruppen.

Målgrupp
För dig som är i ledande befattning inom offentlig sektor, politiken eller näringsliv som arbetar med frågeställningar som rör digitaliseringen av samhällstjänster.

Anmäl dig här

Mer om...

Johan Dennelind

Inger Ek

Katarina von Goës

Staffan Isling

Daniel Forslund

Joacim Damgard

INTRESSANT LÄSNING

Ekosystem kompletterar egen kapacitet

IoT i samhällets tjänst

Narrowband för IoT och det hållbara samhället

Lantmäteriet tar hjälp av blockkedjeteknik

Smartare resor med Crowd Insights

Ekosystem skapar kundvärde genom samverkan

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark