HUR KAN NYA SAMARBETEN KRING INNOVATION OCH DIGITALISERING LÖSA SVERIGES STÖRSTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

Måndag 2 juli 2018
15:00 – 16:00
Villa Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Anmäl dig till seminariet

En snabb och ambitiös digitalisering inom offentlig sektor är avgörande för att lösa viktiga samhällsutmaningar kopplade till exempelvis urbanisering och en åldrande befolkning. Hur kan nya sorters samarbeten mellan offentlig och privat sektor snabbare frigöra digitaliserings möjligheter?
Här hittar du evenemanget på Facebook.

Medverkande
• Johan Dennelind - vd och koncernchef,TeliaCompany
• Åsa Jamal, moderator - kommunikationschef, TeliaSverige
• Inger Ek - generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
• Katarina von Goës - kanslichef, Expertgruppen för digitala investeringar
• Staffan Isling - Regiondirektör, Region Uppsala
• Daniel Forslund - Innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting
• Joacim Damgard - VD på Microsoft Sverige sedan juni 2016 och medlem i den svenska ledningsgruppen.

Målgrupp
För dig som är i ledande befattning inom offentlig sektor, politiken eller näringsliv som arbetar med frågeställningar som rör digitaliseringen av samhällstjänster.

Mer om...

Erbjudande

Johan Dennelind

... är VD & koncernchef för Telia Company, en roll han haft sedan 2013. Innan det var Johan International CEO South Africa på Vodacom. Tidigare innehade han ett antal ledande befattningar på Telenor i Sverige och Malaysia, bl a som VD för DiGi Telecommunications Malaysia mellan 2008 och 2010. Johan Dennelind är styrelseledamot i GSMA och World Childhood Foundation.

Erbjudande

Inger Ek

... är generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten sedan april 2016. Hon var tidigare vd för Göteborgs Stads Upphandlings AB och har innan dess haft olika tjänster inom kommunal och statlig verksamhet, bland annat som stadsjurist och upphandlingschef i Mölndal samt förvaltningsjurist på Vägverket.

Erbjudande

Katarina von Goës

... är kanslichef på regeringens expertgrupp för digitala investeringar. Hon har 15 års erfarenhet av digitalisering och förändringsledning inom statliga myndigheter, bl.a. från Skatteverket och Säkerhetspolisen.

Erbjudande

Staffan Isling

... har stor erfarenhet av att driva offentliga verksamheter. Han är sedan 2016 Regiondirektör i Region Uppsala. Innan dess var han kommundirektör i Örebro och har haft rollen som kommunchef i olika kommuner i mer än 20 år.

Erbjudande

Daniel Forslund

... är sedan valet 2014 innovationslandstingsråd i Stockholm läns landsting och förste vice ordförande för Liberalerna Stockholms stad. Daniel har en bakgrund som opolitisk tjänsteman på nationell nivå. På Socialdepartementet ledde han under många år regeringens arbete med den nationella e-hälsostrategin och på Vinnova ansvarade Daniel för myndighetens insatser för att hjälpa den offentliga sektorn att bli bättre på att dra nytta av ny teknik och forskning.

Erbjudande

Joacim Damgard

... är VD på Microsoft Sverige sedan juni 2016 och medlem i den svenska ledningsgruppen. Han kommer senast från rollen som chef för Ericssons verksamhet i Storbritannien och Irland, och dessförinnan var han chef för Ericsson i Thailand.

INTRESSANT LÄSNING