2022-06-07

IT blir allt viktigare för företagets affär, samtidigt som det är svårare att skaffa och hålla kvar kompetensen som krävs för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Vi listar fem fördelar med att outsourca sin IT-avdelning.

När företaget växer räcker det plötsligt inte med att ta tag i IT-problemen på uppstuds; plötsligt springer du runt och släcker olika IT-relaterade bränder och lyckas knappt hålla jämna steg med alla supportärenden som kommer in. Och att få tid att utveckla företagets affär med IT och ny teknik som stöd är det inte tal om. Att anställa en dedikerad IT-ansvarig är ett stort steg och när den personen är på plats vill du kanske inte att hen lägger sin tid på att lösa tidskrävande men triviala vardagsproblem.

Även större företag som redan har en IT-avdelning känner av den växande utmaningen att hålla sig uppdaterad om all ny teknik och frågor som rör IT-säkerhet. Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden gör också att det är allt svårare att hålla kvar IT-kompetensen inhouse.  

Ett alternativ är att outsourca sin IT-avdelning till en fast månadskostnad. Rätt partner kan både lösa dina vardagsproblem och hjälpa dig med strategiska beslut inför framtiden. Christoffer Eriksson listar fem egenskaper du ska titta efter hos en outsourcingpartner. 

Strukturera onboarding

Att utrusta nya medarbetare med datorer och andra digitala enheter är inte nödvändigtvis komplicerat, men tidskrävande. På små och medelstora företag kan det vara någon som inte alltid är insatt i tekniken som har fått ansvar för detta, vilket kan skapa flaskhalsar när problem ska lösas. Men även om företaget har en IT-ansvarig som ska utföra onboardingen kan denne göra mer nytta med att utveckla företagets affär med IT som stöd istället för att sköta supportärenden på detaljnivå.

Underhålla och förvalta IT-miljön

Datorer, telefoner, servrar och annan IT-utrustning behöver kontinuerligt uppdateras, patchas och bytas ut för att det dagliga arbetet ska flyta på smidigt. En bra outsourcingpartner sköter allt detta så att du kan fokusera på annat. De kan också inventera din IT-miljö och komma med råd kring strategiska uppgraderingar för att din IT-miljö ska passa verksamheten optimalt.  

Strategiskt stöd

Att välja affärssystem, CRM-system eller andra större IT-tjänster och -produkter kräver mycket tid och kunskap. Leta efter en outsourcingpartner som fungerar som ett strategiskt bollplank och rådgivare i dessa frågor, och som kan hjälpa till med införandet när du bestämt dig för vilken IT-lösning ni ska ha.

Avlasta administration

Vem sköter administrationen för företagets Microsoft-konton? När företaget växer blir det snabbt tidskrävande. Det här är något din outsourcingpartner kan fixa åt sig så att du kan ägna sig åt annat.

Underlätta regelefterlevnad

I många fall gäller inte cyberförsäkringar om intrång sker via enheter med operativssystem som inte längre går att uppdatera eller säkerhetspatcha. Företag har i regel datorer och andra digitala enheter i blandade åldrar och skick, och vissa kanske inte längre går att uppdatera vilket utgör en säkerhetsrisk. Genom att göra en inventering av maskinparken hjälper en bra outsourcingpartner företaget att identifiera vilka enheter som behöver bytas ut, och vilka som fortfarande går att uppdatera för att hålla företagets IT-miljö säker.

Christoffer Eriksson

Christoffer Eriksson, Key Account Manager Telia

Prenumerera på en egen IT-avdelning

Låter det här som mycket att hålla koll på? Med IT-avdelning som tjänst kan du tänka på annat. Vårt stora expertteam tar ansvar för och har full koll på IT-miljön dygnet runt.

Oavsett var ni befinner er så gör våra experter tillsammans med dig en behovsanalys och skräddarsyr din egen IT-avdelning som tjänst efter era behov.

Klicka här om du vill du veta mer om Telia IT-avdelning

Mer från IT-bloggen

Händer med mobil

IT-säkerhet

Är jobbmobilen en säkerhetsrisk?

Man på kontor lutar sig framför dator

Erbjudande

IT-Tekniker

Från 399 kr/mån

Kvinnor på mörkt kontor med surfplatta och laptop

IT-säkerhet

Datadriven affär = hållbart

Utvalda produkter för företaget