05 december 2023

1 min läsning

Arbetsliv

Resan till molnet Under med Mattias Berglund

Vi får höra Mattias Berglund från Sveriges a-kassor som berättar om hur de gjorde den stora Resan till molnet, i en diskussion med Telia Cygates Pernilla Benerfalk.

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies för att kunna se det här innehållet.

Sveriges a-kassor är den gemensamma service- och intresseorganisationen för landets alla a-kassor, och berör därmed 3,9 miljoner svenskar. Man har nu tagit klivet till molnet: den fysiska serverhallen för test- och utvecklingsmiljöerna har ersatts av en virtuell sådan, och därmed har en ny värld av flexibilitet öppnat sig.

Mattias Berglund är Team Lead på Sveriges a-kassor, och tekniskt ansvarig för den Azure Stack-hub från Telia Cygate som nu är mittpunkten för organisationens IT-infrastruktur. Han berättar på Connected Business om sina erfarenheter från resan till molnet.