15 december 2023

2 min läsning

Arbetsliv

Rapport: Connected Industry av Telia, Ericsson och Arthur D. Little

Denna rapport från Telia, Ericsson och Arthur. D. Little tar pulsen på den digitala transformationen av industrin. Med fokus på drift och produktion, vad som trendar, och vilka barriärerna som står i vägen för den digitala omställningen.

Sjö i solnedgången

Tillverkningsindustrin, gruvnäringen och skogsindustrin är avgörande för Sveriges ekonomi och välstånd. Dessa branscher sysselsätter tillsammans fler än 620 000 människor och bidrar med 650 miljarder kronor till ekonomin, samt utgör två tredjedelar av värdet av svensk export.

I rapporten läser du om bland annat:

De trendande användningsområdena

Effektivare och mer produktiva verksamheter. Mer hållbart företagande – för både människor och miljön. Ökad kundnöjdhet.Digitaliseringen lockar med sina möjligheter. Men vad är det egentligen industrin satsar på i sin digitala omställning? Vilka delar av företagens verksamheter är det som prioriteras när ny teknik rullas ut?Rapporten lyfter vilka användningsområden och tekniker det är som trendar bland svenska industribolag.

Pulsmätning – baserat på helt ny data

Industri 4.0 är ett begrepp på allas läppar och den digitala omställningen av industrin har pågått under många år.Men hur långt har dessa branscher kommit på sin digitala resa? Hur många är det som lyckas ta från initiativ från pilotfas till fullskalig lösning?Det är något rapporten utforskar med helt ny data baserat på en undersökning av representanter från industrin och djupintervjuer med ledare.

Vilka barriärer behöver ni överkomma?

Digitaliseringen bubblar bland de svenska industribolagen. Det pågår ett myller av initiativ och projekt – och digitaliseringen är en strategisk fråga en majoritet av bolagen.Samtidigt kämpar många med att rulla ut digitala lösningar i sina verksamheter och fånga den fulla potentialen av nya tekniker och arbetssätt.Rapporten identifierar vilka de stora barriärerna är för att komma vidare i den digitala omställningen.

Ladda ner rapporten här.