27 september 2023

2 min läsning

Arbetsliv

Nyttan med en digital arbetsplats

Traditionellt har begreppet arbetsplats associerats till en specifik fysisk plats, som ett kontor. Den digitala transformationen har förändrat detta, vilket gör att såväl produktivitet som medarbetarnöjdhet nu kan öka.

Kvinna arbetar med Smart Säkerhet på laptop på kontor.

Den digitala arbetsplatsen, anpassad till moderna affärsmodeller, bygger på en hög grad av flexibilitet. Det ska gå att utföra sina arbetsuppgifter varsomhelst, närsomhelst och från alla typer av enheter. Det är en arbetsplats med en hög grad av mobilitet, vilket skapar möjligheter till produktivitetsvinster.

Åtta av tio företag som inför lösningar för mobilitet upplever en ökning av sin produktivitet på över tio procent, och hälften av dem förväntar sig en ökning på minst 20 procent.
– Mille Beckman, Head of Digitalization & Change Management inom Professional Services på Telia.

Snabbare ut på marknaden

Företag har mycket att tjäna på den här typen av förändringar, konstaterar Mille Beckman. Förutom att ökad produktivitet påverkar kostnadseffektiviteten, kan innovationskraften också förbättras och det blir möjligt att snabbare få ut nya produkter eller tjänster på marknaden.

Nya digitala kontaktytor för utbyte av information är en värdefull tillgång när man vill öka den kreativa kraften i verksamheten berättar Mille Beckman. Dessutom kan man förvänta sig andra vinster som är mer indirekta.

När fler kan arbeta mer flexibelt ökar också medarbetarnöjdheten, vilket i sin tur kan bidra till minskad personalomsättning och minskad sjukfrånvaro.
– Mille Beckman, Head of Digitalization & Change Management inom Professional Services på Telia.

Nya förväntningar hos yngre medarbetare

Ytterligare en viktig faktor när det gäller medarbetare är att den nya generation som nu är på väg ut i arbetslivet har vuxit upp med individualiserade användarupplevelser, något som de förväntar sig även på en arbetsplats.

"Dessa nya unga medarbetare värdesätter självständighet, kreativitet och flexibilitet betydligt högre än vad tidigare generationer gjort. Till exempel anser åtta av tio anställda under 30 år att möjligheten till flexibelt arbete är avgörande för valet av arbetsgivare.", säger Mille Beckman.

Det går också att se en trend kring anställningsformer, där frilans- och distansarbete ökar snabbt både i Sverige och internationellt. Cirka hälften av den amerikanska arbetskraften bedömdes vara frilansande redan år 2020 och distansarbete uppskattas redan vara normen i Storbritannien.

Enhetlig upplevelse

Sist men inte minst kommer den digitala arbetsplatsen ge positiva effekter för kunder, menar Mille Beckman:

"Både kunder och medarbetare kan få en enhetlig och positiv upplevelse av företaget, oavsett om mötet är fysiskt eller virtuellt. Den ökade graden av mobilitet ger även en flexibilitet när det gäller att möta kund- och leverantörsbehov. Det gör också att företag kan skapa nya innovativa tjänster med attraktiva erbjudanden som lätt anpassas efter kundens specifika förutsättningar."

Fler artiklar i samma ämne: