27 september 2023

3 min läsning

Arbetsliv

Mjuka värden – allt viktigare på arbetplatsen

Social hållbarhet, alltså att medarbetarna ska må bra, är en av utgångspunkterna i planeringen av moderna arbetsplatser.

Kvinna arbetar med mobil i Telias nät på café

Trender för utformningen av våra arbetsplatser kommer och går. Som regel är de dock kopplade till strömningar i samhället och ändrade förutsättningar för arbetslivet i stort, det konstaterar Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms Universitet.

"Exempelvis har kontoren länge varit anpassade utifrån stora flöden av papper. Mycket av kontorsarbetet gick tidigare ut på att hantera någon form av papper som sedan skulle föras vidare i organisationen. När det här nu sköts digitalt har vi fått både ändrade förutsättningar och nya behov.", säger Susanna Toivanen.

Måste kunna möta olika behov

Möjligheterna till ökad flexibilitet och snabbhet har medfört krav på att vi ska kunna arbeta på just det sättet – flexibelt och snabbt. Det har gjort att många organisationer idag inriktar sig på aktivitetsbaserade arbetsplatser, eller flexkontor som de också kan kallas.

Den moderna arbetsplatsen behöver kunna fylla många olika funktioner och behov parallellt. Den behöver vara ett ”showroom”, där man kan interagera med kunder, och samtidigt ett ”sharing room” där företaget och dess partner kan samlas för att dela kunskap och lösa affärsproblem. Dessutom ska arbetsplatsen rymma ett ”living room” för de anställda där kreativitet, medarbetarnöjdhet och laganda kan stimuleras, menar Susanna Toivanen.

Hållbarhet är en annan viktig utgångspunkt för dagens kontorsmiljöer. Och då handlar det om olika typer av hållbarhet: miljömässig, ekonomisk och, inte minst, social hållbarhet.
– Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms Universitet.

Social hållbarhet innebär att de mänskliga, fysiska och psykologiska, behoven ska finnas med i beräkningen. Eller enkelt uttryckt att medarbetarna ska ger förutsättningar att må bra.

Sociala aspekter allt viktigare

Utbrändhet är ett exempel på något som kan drabba anställda när det finns brister i den sociala hållbarheten.

"Men olika mjuka värden är alltså något som allt oftare tas med i beräkningen när man skapar nya arbetsplatser. De sociala aspekterna har blivit allt viktigare, eftersom de är ett betydelsefullt komplement till de digitala arbetsmetoderna.", fortsätter Susanna Toivanen.

Mjuka värden innebär i det här sammanhanget sådant som bidrar till välmående, exempelvis satsningar på olika former av trivsel, hög gemenskap och frånvaro av stressfaktorer.

"Det här brukar fångas upp bra i aktivitetsbaserade kontor. Däremot tycker jag att man många gånger har underskattat behovet av att individer ska kunna dra sig undan och jobba fokuserat under vissa perioder.", menar Susanna Toivanen.

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ska, precis som namnet antyder, erbjuda medarbetaren ett val mellan olika miljöer, beroende på vilken aktivitet som hen har behov av att ägna sig åt.

"En ny typ av miljö är att ha arbetsplatser även utomhus. Det är en stark trend, som kommit efter att det bevisats att utomhusjobb är ett effektivt sätt att förebygga stressrelaterade hälsoproblem. Naturen påverkar oss positivt, och man kan även ha nytta av ”gröna ytor” som inglasade partier i en inomhusmiljö.", avslutar Susanna Toivanen.

Fler artiklar i samma ämne: