27 september 2023

4 min läsning

Arbetsliv

Bli en bättre chef på distans – åtta tips

Här hittar du åtta konkreta tips som du kan använda för att bli en bättre chef på distans.

Kvinna som kör bil och tittar i backspegeln

Var fjärde svensk upplever att de jobbar mer effektivt på distans. Men många chefer missar att många medarbetare inte mår bra av för mycket isolering. Det visar sig i undersökningen Telias digitala index. Telias digitaliseringsexpert Mille Beckman har plockat fram åtta tips för bra ledarskap på distans.

Vanligt att känna mindre arbetsglädje

I det nya arbetslivet upplever 25 procent av anställda att de kan jobba mer effektivt på distans. Det gäller framför allt i företag med fler än 50 anställda. Men det finns också utmaningar med att arbeta på distans. Många uttrycker att de saknar den sociala biten och har svårare att finna arbetsglädje utan kollegor runt sig.

"Missnöjet handlar om minskat engagemang, mindre arbetsglädje och att man saknar det sociala", säger Mille Beckman, digitaliseringsexpert på Telia, och fortsätter, "Här är också skillnaden mellan chefer och anställda störst. Många arbetsledare tycks underskatta vad det sociala betyder för deras medarbetare. En central fråga framåt är därför hur vi kan få in samarbete och det sociala kittet i en digital miljö."

Distansjobb det nya normala

Rapporten visar att svenska företag har en positiv inställning till distansjobb. Så många som 79 procent av beslutsfattarna på företag med fler än 50 anställda svarar att medarbetarna kommer att kunna jobba på distans, helt eller delvis.

En undersökning från Gartner gav liknande resultat: 74 procent av finanschefer ser distansarbete som en permanent lösning i det nya arbetslivet.

Att leda på distans kommer att bli en allt viktigare kompetens.
– Mille Beckman, digitaliseringsexpert på Telia.
Kvinna arbetar med mobil i Telias nät på café

1. Bjud in till möten som inte handlar om jobb

Inför rutiner som uppmuntrar till gemenskap online – som ett återkommande morgonmöte på 15 minuter där det är frivilligt att delta och där temat inte är jobb. Du kan kliva in och säga; hej, ungefär som du hejar och byter några ord vid kaffeautomaten på kontoret. Du kan också föreslå en digital lunch eller digital fika med medarbetare eller andra i ditt kontaktnät som du inte har möjlighet att träffa IRL.  

2. Ge individuellt anpassad feedback 

Ta reda på hur dina teammedlemmar helst kommunicerar. Vissa vill ringa och prata, andra chatta. Vissa behöver mycket kontakt för att distansjobbet ska fungera optimalt, andra föredrar mindre utbyte med chefen.

3. Dela mer av arbetsdagen

Många företag har tekniken på plats, men saknar arbetssätt som skapar energi och delaktighet. Lansera forum och rutiner där det blir naturligt att dela mer av jobbet. Forum där man kan be om tips, få feedback och utvärdera. Ställ frågan: Vad gillar ni med kontoret? Hur kan ni få in det i den digitala miljön?

4. Tydliga riktlinjer om takt och ton 

Det skrivna ordet kan lätt skapa missförstånd, du kanske skriver något i en chatt som misstolkas av någon det handlar om som sitter vid sitt köksbord. Det kan därför vara bra att informera om vilken ton ni ska ha i era samtal och utvärdera löpande hur ni kommunicerar.

5. Undvik en-tar-över-skärmen-möten

Många digitala möten går till så att alla checkar in, en tar över skärmen och sedan ”försvinner” de andra. Ett trick för att göra möten mer värdefulla är att noga formulera syftet med mötet, vara tydlig med vilka som ska vara med och varför de ska delta i mötet.

Tänk också på att inte boka längre mötestid än vad som faktiskt behövs för att avhandla det som mötet handlar om. Gör en agenda och en kort beskrivning av mötet i kallelsen, så att de inbjudna känner både engagemang och ansvar och vet vad de förväntas bidra med i mötet.

6. Se upp för digitala klyftor

Gör regelbundna digitala hälsocheckar – hur jobbar medarbetarna digitalt, vad behöver var och en lära sig? Växer kunskapsklyftan mellan medarbetarna är det svårt att flytta företaget framåt.

7. Pauser skapar kreativitet

Ett vanligt misstag vid distansjobb är att vi ”jobbar på” utan pauser. Som ledare är det viktigt att uppmuntra till ett hållbart digitalt arbetsliv. Tipsa medarbetarna om att lägga in promenader, lunchraster och annat som ger energi.

8. Bygg kulturen digitalt

Skapa er företagskultur digitalt, och inte enbart på den fysiska arbetsplatsen. Hur vill ni att medarbetarna ska uppleva er digitala miljö? Hur delar ni information, hur ger ni feedback och så vidare.


Rätt verktyg gör jobbet lättare

Med bra verktyg för distansarbete, som exempelvis Telia Videomöte eller Microsoft Teams kan du bjuda in kollegor och kunder i möten med både bild och ljud, oavsett enhet eller geografisk plats.

Lycka till med att forma en kultur där distansarbetet både leder till produktivitet och välmående.

Fler artiklar i samma ämne: