Utmaningar med nya anställningsformer

Tidsbegränsade och uppdragsstyrda anställningsformer blir allt vanligare i många branscher. Det här ställer nya krav på såväl ledare som teknikstöd.

Den traditionella företagsformen med en medarbetarskara som helt utgjordes av fast anställda håller snabbt på att bli historia. En effekt av den digitala transformationen är att den så kallade gig-ekonomin nu sprids till allt fler branscher, vilket innebär att långa anställningar ersätts av korta uppdrag som utförs av egenföretagare.1

Cirka hälften av den amerikanska arbetskraften bedöms vara frilansande 2020 och distansarbete förutspås vara normen i Storbritannien 2022.2

Drivkraften i förändringen kommer delvis från medarbetarna: till exempel anser åtta av tio anställda under 30 att möjligheten till flexibelt arbete är avgörande för valet av arbetsgivare.3 Men det är också något som ligger i företagens intresse. I en undersökning från Insightlab och Proffice var det två svar som tydligt dominerade när de ställde frågan ”Varför öka antalet ej fast anställda?”.

– Högst upp låg en önskan om att knyta till sig kompetens som man annars inte kommer åt. Därefter kom en ökad flexibilitet och omställningsförmåga som organisation, säger Thomas Nyberg, chefredaktör på Insightlab.

Kompetensutveckling åt alla
Förändrade anställningsformer ställer nya krav på organisationen, bland annat när det gäller ledarskapet.

– Att som chef kunna leda personer med olika anställningsformer, men som ingår i samma team, är något som blir en allt viktigare chefskompetens. Historiskt sett har det varit väldigt uppdelat, där till exempel man har fokuserat på att fast anställda får kompetensutveckling och en bra introduktion.

I samma undersökning som ovan ställde de också frågan om vilka som är de viktigaste förmågorna i ledarskapet i den nya ”frilansekonomin”. Hela 91 procent lyfte fram förmågan att skapa en gemensam kultur och teamanda.

– Nummer två var att följa upp och utvärdera uppsatta mål, vilket då också måste ske betydligt mer frekvent än tidigare. Det vill säga, man kan inte förlita sig på ett årligt målsamtal, säger Thomas Nyberg.

Leda tidsbegränsade projekt
Ytterligare något betydelsefullt är förmågan att kunna leda och driva tidsbegränsade projekt.

– Det har tidigare främst varit inom vissa typer av organisationer – framför allt inom it – som det har funnits god kompetens inom det området. Det är något annat än klassiskt ledarskap, vilket är viktigt att vara medveten om.

En annan intressant aspekt kring nya anställningsformer är vilka urvalskriterier som anses viktiga. Där anses ”personligt driv och självledarskap” ligga i topp, medan ”formella meriter” hamnar längst ner på listan.

– Drivet innefattar också ett ansvar för att hålla sin kompetens attraktiv, att proaktivt söka ny kunskap. Företagen har fortfarande ett ansvar, men nu handlar det framför allt om att knyta avtal med en bra utbildningsleverantör och erbjuda ett smörgåsbord med passande utbildningar.

Teknik för flexibelt arbete
Det är inte enbart kraven på ledarna som förändras med de nya anställningsformerna. Det måste också finnas nya tekniska lösningar som både möjliggör och uppmuntrar ett flexibelt arbetssätt. Det ska gå enkelt och snabbt att få igång nya medarbetare, oavsett om de är fast anställda, frilansare eller konsulter.

– Det måste gå att lätt få tillgång till system, oavsett plats och vilken plattform man väljer att jobba med. Dessa system ska tydligt främja samarbete och kommunikation, säger Thomas Nyberg.

Kvalitativa molnlösningar med en hög säkerhetsnivå är därför ett naturligt val för många företag när det gäller både lagring och mjukvara. Att köpa serverutrymme och tillgång till arbetsverktyg i form av mjukvara som flexibla tjänster blir allt mer naturligt, och är även kostnadseffektivt.

– Samtidigt ska man vara noga med vilken attityd som finns i organisationen. Finns det till exempel bra policyer för att arbeta utanför kontoret? Och är det helt naturligt att man deltar i ett möte på distans? Tänk på något så enkelt som att lägga med en Skypelänk i alla mötesinbjudningar, den typen av detaljer är värdefulla.

Läs mer
1 Dags att börja gigga

Källa
2, 3 Den digitala arbetsplatsen

Läs också
Så lyckas ni med det aktivitetsbaserade kontoret
Bättre möten med ny teknik och bättre inställning
Förtroende ger nöjda medarbetare