Hologram till hjälp i arbetet

Skypemöten i all ära – men nu kommer möjligheten att visa upp 3D-objekt för andra mötesdeltagare på distans. HoloMeeting använder Augmented Reality (AR) för att skapa en gemensam arbetsyta i form av ett hologram i rummet. Tekniken bygger på att man använder Microsofts headset Hololens, som även bjuder på andra smarta jobbmöjligheter.

HoloMeeting-appens mötesfunktioner bygger på att deltagarna använder Microsofts HoloLens, som är ett headset för Augmented Reality (eller Mixed Reality som Microsoft själva väljer att kalla det). Med HoloMeeting skapas alltså en gemensam arbetsyta i form av ett hologram i rummet. Till skillnad från med Virtual Reality (VR) får mötesdeltagarna då möjlighet att samarbeta i en ”virtuell kub” i det fysiska rum som var och en befinner sig i. Kuben är i själva verket ett hologram som användaren alltså ser samtidigt som hen upplever allt annat rum omkring sig – det är själva ”mix-funktionen”.

I hologrammet kan alla deltagare placera de objekt som de vill visa och arbeta med i mötet. Det kan vara såväl två- som tredimensionella objekt, vilket då gör att lösningen ska kunna användas för att exempelvis samarbeta kring BIM-modeller av fastigheter.

Avatar i rummet
Dessutom ska mötesupplevelsen bli betydligt bättre än i andra distanslösningar, enligt Londonbaserade Kazendi som har utvecklat appen. I ett HoloMeeting-möte har alla deltagare en virtuell representation – en avatar – i rummet och ljudet anpassas utifrån var de befinner sig. Det vill säga, om någon till höger om dig pratar så kommer ljudet från höger. Det här ska göra att det går att uppfatta flera personer samtidigt, till skillnad från den röriga sammanblandningen av röster i traditionella lösningar.

Ytterligare en bonuseffekt som Kazendi pekar på är att mötena blir effektivare. Det beror då på att deltagarna inte längre kan sitta och hålla på med annat, som att svara på mejl, under mötena. Med HoloMeeting märks det direkt när någon är ofokuserad, menar Kazendis grundare Max Doelle.1

HoloMeeting har hittills bara kommit i en beta-version för utvärdering och nästa steg blir att lösningen ska kunna testas mer utförligt av utvalda företag.

Många andra användningsområden
Microsoft HoloLens har hittills i första hand presenterats som ett tillbehör för nya spelupplevelser, men det finns även ett flertal potentiella användningsområden utanför spelvärlden.

Professionella användare inom till exempel design, produktutveckling och teknisk service skulle kunna ha stor nytta av att få den typen av virtuellt stöd. Några andra sammanhang där det kan ge tydligt förhöjda upplevelser är demonstrationer av fastighets- eller områdesförändringar och i många typer av undervisning.

Foto: Kazendi

Mer läsning: Lär dig mer om de nya teknikerna – VR, AR, AI i vår artikel här.

Läs också
Svenskt rörelselarm gör succe i USA
Uppkopplade prylar som försvårar för tjuven
Lås upp mobilen med örat

1 Källa: Tidningen Metro 180315