Öppenhet och samarbeten utvecklar Visma

Digitala transformationen medför krav på nya arbetsmetoder även för bolag med digitala produkter. På Visma Software har de exempelvis insett att utveckling av mjukvara måste ske mer inför ”öppen ridå” och med hög grad av interaktion med kunderna.

Enligt Carola Lissel, vd på Visma Software som säljer och implementerar olika affärssystem, har det skett en stor förändring av arbetsmetoderna i branschen. Utvecklingen av nya system har tidigare skett bakom ”stängda dörrar”, delvis av sekretesskäl men även för att arbetet ska kunna ske så strukturerat som utvecklarna vill.

– Nu ser det annorlunda ut. Våra utvecklingsteam arbetar aktivt för att interagera med kunderna, till exempel genom att visa upp prototyper eller nya gränssnitt och ta med sig kundernas kommentarer in i det fortsatta arbetet, säger hon.

I de många fall leder denna interaktion till nya utvecklingsspår eller ger en bekräftelse på att de är på rätt väg, men det har även hänt att de har lagt ner utvecklingen av en funktion efter att ha visat upp en prototyp som inte föll i god jord hos kunderna, berättar Carola Lissel.

Samlar storkunder till möten
Visma Software har också skapat en användarförening kring en av sina produktgrupper, med representanter från de femton största kunderna inom området.

– Vi arrangerar fysiska möten två gånger per år, där vi samlar dessa kunder och fem eller sex av våra medarbetare. Under en heldag går de igenom den aktuella backlogen och diskuterar nyttofunktioner och utvecklingsmöjligheter. Det är förstås otroligt värdefullt för oss, och samtidigt är kunderna intresserade av att vara med – de har alltid velat få en möjlighet att påverka programmen.

De har också börjat med öppna API:er – integrationgränssnitt – i sina system, så att det är fritt fram för andra företag att koppla på sina lösningar.

– Det kan innebära att det finns låt säga några olika leverantörer som erbjuder lösningar som konkurrerar direkt med det vi erbjuder. Men det är så det måste vara, det är inget alternativ att försöka ”låsa in” kunderna och hålla konkurrensen borta. Det gäller bara att se till att hela tiden ha det mest relevanta erbjudandet.

Spetskompetens genom värdenätverk
I arbetet med att se till att vara optimalt relevanta tar Visma Software bland annat in ISV:er – fristående mjukvaruleverantörer – som kan leverera tredjepartslösningar under utvecklingsprocessen.

– Det händer så otroligt mycket och snabbt inom det här området nu, och den yttersta spetskompetensen inom ett väldigt smalt område kan mycket väl finnas i något litet startup-bolag. För att kunna erbjuda kunderna de bästa lösningarna gäller det då att etablera nära samarbeten i värdenätverk med den typen av bolag, säger Carola Lissel.

Ytterligare en tydlig förändring i branschen är synen på support, menar hon.

– Vi har varit vana vid att supporten bemannas för att bara hantera standardfrågor och inte till exempel anpassningar eller integrationer. Så fort det har handlat om något mer komplext har de kunnat skicka ut en konsult som kostar 1 500 kronor i timmen. Det fungerar inte längre, nu förväntar sig kunden att tala med en mer insatt person direkt. Och det är de beredda att betala för, helst i ett årsavtal istället för att stå med löpande kostnader.

Leveransen transformeras
På motsvarande sätt som branscher som levt på att sälja produkter går mot en allt högre grad av tjänstefiering, transformeras alltså även den här tjänsteleveransen mot att bli något i stil med ”inom ramen för detta ska vi tillgängliggöra denna typ av tjänst”.

– Det innebär samtidigt möjligheter att arbeta mer strategiskt, och mer proaktivt föreslå lösningar istället för att utföra de tjänster som kunden efterfrågar, säger Carola Lissel och fortsätter:

– Det kommer att gynna både oss och kunderna i förlängningen.

Läs också
FM Mattsson samarbetar för smart uppkoppling
Samverkan gör Malmö mer livskraftigt
Ekosystem skapar kundvärde genom samverkan
Ekosystem kompletterar egen kapacitet