Få kunskap om kundflöden både inne och ute

Det har i alla tider varit intressant för butiksägare att veta hur kunderna beter sig – hur de rör sig, vad som intresserar dem och givetvis vilka de är. Ny teknik har gjort detta allt lättare, och nu utvecklas även lösningar som kombinerar kunskap om hur kundströmmarna rör sig utanför respektive inne i butiken.

Data från kundbeteenden inne i butiken har traditionellt samlats in med manuella metoder, men de senaste åren har det kommit en rad nya tekniska möjligheter. En lösning är att använda beacon*-teknik för att både individanpassa budskap i realtid och för att kunna följa hur kunderna agerar i butiken.

En sådan lösning kräver dock att kunderna har exempelvis butikens app installerad och aktiverad för att det ska fungera, vilket ger ett begränsat urval.

Anonymisering skyddar integritet
Men med hjälp av ett wifi-nät i butiken går det att följa en betydligt större andel av kunderna.

– Genom att analysera denna typ av kundbeteenden kan man som handlare bland annat optimera öppettider och minska köerna för kunden, berättar Elin Allison, affärsområdesansvarig för Handel på Telia. Hon förklarar:

– Det går att studera alla kunder som har en smartphone eller en laptop med wifi påslaget men de behöver inte vara inloggade på butikens nät.

Informationen anonymiseras alltid för att skydda integriteten, och den kan sedan användas för analyser. Dessa kan ge svar på bland annat hur kunderna rör sig, om butiken har rätt layout, vilka områden som kunderna stannar till vid och hur länge de står i kö.

– Datadriven statistik av det här slaget har kommit starkt på senare år, och det har inneburit helt nya möjligheter för butiksägare att få insikter om kundernas beteenden. Detta för att bli mer relevanta i budskapen till kunderna, säger Elin Allison.

Information från övervakningskameror
Brittiska Aura Vision Labs har utvecklat en annan teknik för inomhusanalyser, där butikerna kan använda sina befintliga övervakningskameror för att studera kundernas aktiviteter.

En uppenbar utmaning med information från kameror är att göra informationen anonymiserad så att det inte går att spåra den till individer.

Enligt Aura Vision Labs ska deras lösning, som bygger på maskininlärning, innebära att det går att avgöra kön, ungefärlig ålder och klädstil på de personer som syns på bilderna – utan att systemet "tittar" på ansiktena.1

Lära av rörelser utanför butiken
Men inomhusanalyser i all ära, det finns även en hel del att lära av hur kunderna rör sig utanför butiken, konstaterar Elin Allison.

– Vi utvecklar just nu en lösning för bland annat detaljhandeln där vi använder vår befintliga tjänst Crowd Insights**2 för att studera rörelsemönster hos folkmassor. Informationen är alltid anonymiserad och aggregerad***, så det är aldrig frågan om att analysera enskilda personer.

Den här tekniken kan då bland annat visa hur människor rör sig i ett stort område utanför butiken, och därmed ge information om sådant som vid vilka tider det är mycket folk i närheten och när det är en stor andel av de som passerar som väljer att gå in.

– Det kan då göra att man exempelvis ser att det finns anledning att justera öppettiderna, som att stänga tidigare på kvällen eller hålla öppet på söndagar. Och ännu mer intressant kan vara att se vad som har gjort att folk velat gå in, det vill säga vilken skyltning eller vilket budskap som var extra lockande.

Kombinerade insikter för ökad relevans
Det går dessutom att få fram data om varifrån – vilka postnummer – som kunderna i butiksområdet kommer från och vissa basfakta som kön och ålder (inom ett spann på tio år).

– Genom att kombinera de här insikterna med inomhusinformationen går det att få ut väldigt mycket kunskap om hur kunderna beter sig och vilka de är, säger Elin Allison och tillägger:

– Det här är ändå bara början av utvecklingen, framöver kommer det gå att anpassa allt mer efter kundernas behov såsom relevanta erbjudanden, passande öppettider och förkortade kötider. Och relevans är ett nyckelord för dagens butiker, det är vad som krävs för att överleva.

Foto: Conny Fridh/Johnér

* Beacon är en liten sändare/mottagare som bygger på dataöverföringstekniken bluetooth low energy. Den gör det möjligt att använda till exempel positionering och push-notiser. Exempelvis har Apple utvecklat iBeacon som gör att besökare i butiker och andra lokaler ska kunna identifieras automatiskt och få erbjudanden eller annan information när de går förbi. Googles variant heter Eddystone.

**MedCrowd Insightsär det aldrig frågan om att analysera enskilda personers rörelsemönster, utan det handlar alltid om rörelser av grupper. Arbetet görs helt automatiserat utan manuell hantering, och ingen data som analyseras innehåller några som helst personuppgifter.

*** Aggregerad data= Statistisk data där flera olika resultat slagits samman för att öka överskådligheten.

1 Springwise
2 Trender och nytta