Open banking ger Swedbank innovationskraft

Bankvärlden är inne i en omvandlingsprocess som drivs på av en hög teknisk innovationstakt, nya regleringar och förändrade kundbeteenden. Swedbank har valt att bemöta den nya situationen med öppenhet och att aktivt uppmuntra samarbeten.

Det är en bransch som har präglats av starka traditioner och en hög grad av sekretess, men nu får bankerna åtminstone ge avkall på en del av de traditionsbundna delarna av verksamheten. När det sker förändringar inom såväl teknik som regleringar och kundpreferenser är det hög tid att se hur bankerna behöver agera för att finnas kvar när spelplanen ritas om i snabb takt.

– Det är ytterst starka drivkrafter som samverkar och påverkar vår bransch just nu. Om fem år kommer banken ha en annan roll än i dag, det står helt klart. Vilken roll vet vi dock inte än, men det kommer i alla fall krävas en hög grad av individanpassade digitala lösningar framöver, säger Emma Strömfelt, digital innovationschef på Swedbank.

En av de faktorer som påverkar förutsättningarna är EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 som träder i kraft under 2018. Det är en reglering som bland annat syftar till att få bankvärlden att bli mer öppna med sina datatillgångar – med kundernas godkännande förstås – så att andra parter kan komma åt dem. Det är alltså ett sätt att förbättra för kunderna genom en skarpare konkurrens mellan aktörerna.

– Det kanske kan låta som att vi har stora utmaningar framför oss, men jag ser det inte så. Jag tycker att möjligheterna dominerar, eftersom vi lika gärna kan gynnas av den nya öppenheten. Så länge vi har en god teknisk innovationstakt, vill säga, för det kommer definitivt att krävas.

Letar andra aktörers lösningar
Innovationerna är inget som Swedbank nödvändigtvis ska utveckla själva, menar Emma Strömfelt.

– Det går inte längre att tänka att man ska jobba enskilt för att ta fram nya lösningar. När vi ska utveckla en ny tjänst eller uppgradera ett erbjudande så börjar vi med att ”titta runt” för att se om det finns någon annan typ av aktör som har kommit på en lösning. Om vi kan skapa ett samarbete med en entreprenör så kommer det sannolikt att gynna både oss och det mindre företaget, säger Emma Strömfelt.

En följd av utvecklingen och de förändrade förutsättningarna är det koncept som kallas Open banking. Det innebär att bankerna skapar utvecklarportaler med tillgänglig data via öppna API:er, det vill säga gränssnitt som gör det möjligt för olika mjukvaror att kommunicera. Detta drivs på av PSD2-direktivet, men är i högsta grad något som Swedbank själva är angelägna om.

– Vi lanserade vår Open banking-satsning i november 2017 och redan efter ett par månader blev det tydligt att det ger oss oanade möjligheter att få fram nya och förbättrade tjänster som gynnar våra kunder.

1000 utvecklare på plattformen
Under de tre första månaderna med Open banking-lösningen hade över 1000 externa utvecklare börjat använda plattformen, enligt Emma Strömfelt.

– Det är ett väldigt stort intresse och det har gett ett snabbt resultat: på de här tre månaderna har de hunnit utveckla över 400 testapplikationer! En sådan innovationskraft går det bara att få genom att arbeta i ekosystem med andra aktörer.

Hon kallar plattformen för en sandbox – eller sandlåda – där utvecklarna får tillgång till testinformation.

– När de har testat och märker att det fungerar, kan vi då utvärdera applikationen och överväga om det är något som aktuellt att uppgradera till våra ordinarie system med kunddata.

Bättre kundvärde genom samarbete
En av tjänsterna som har utvecklats av ett litet startup-bolag är Abonnemangshjälpen från Mina Tjänster, som bygger på ett samarbete som Swedbank etablerade innan de etablerade sin ”sandbox”. Abonnemangshjälpen identifierar alla användarens återkommande betalningar, sammanställer dem i en lista och erbjuder möjligheten att antingen säga upp eller göra prisjämförelser.

– Bara sammanställningen i sig är mycket värd, för de flesta har nog inte koll på alla sina fasta utgifter. Ett normalhushåll har idag i genomsnitt 20 prenumerationer. Den här tjänsten finns nu tillgänglig för våra kunder direkt i Swedbanks mobilbank, säger Emma Strömfelt.

Förändrade förutsättningar på marknaden är något som inte enbart gäller bankvärlden, utan i princip alla branscher numera. Vad har då Emma Strömfelt för råd till den som vill agera proaktivt i detta läge?

– För det första gäller det att komma till insikt om att ensam inte är stark, och verkligen ta fasta på detta. Blir du bra på att samarbeta kommer du att kunna erbjuda bättre kundvärde genom att släppa in andra. Därefter behövs det en infrastruktur som kan hantera dataflöden på ett säkert sätt – men se upp för risken att fastna i långa förundersökningar, det är viktigt att komma igång och börja testa tidigt.

Läs också
Ekosystem skapar kundvärde genom samverkan
En ny plattform för framtidens detaljhandel