Jobben försvinner inte – men ändras

Leder digitaliseringen till fler eller färre jobb? Både och, visar två aktuella rapporter, men de lyfter samtidigt fram en trolig nettovinst vad gäller arbetstillfällen. Med andra ord: på den framtida arbetsmarknaden kan det mycket väl finnas jobb åt alla – men inte samma jobb som i dag.

Vi har sett larmrapporterna avlösa varandra och ofta hävdas att digitaliseringen i slutändan kommer att göra oss arbetslösa.

Men enligt analysföretaget Gartner kommer Artificiell Intelligens (AI) inte att stjäla jobb från oss människor. Åtminstone inte totalt sett, eftersom det genereras fler jobb än vad som försvinner.

Gartner menar att det redan under 2019 kommer att dyka upp nya jobb kontinuerligt inom vård, offentlig sektor och undervisning, medan framför allt branscher som riktar in sig på tillverkning kommer att drabbas i form av minskade arbetstillfällen. Året därpå kommer AI-genererade jobb enligt dem till och med att innebära en positiv förändring på arbetsmarknaden. Kring år 2025 räknar de med att det har blivit en tydlig nettoökning av jobb tack vare AI.

Förmågor kompletterar varandra
Det som Gartner ser som den främsta styrkan med Artificiell Intelligens i det här sammanhanget är "AI augmentation", vilket på svenska skulle kunna kallas AI-förstärkning. Det innebär en kombination av mänsklig och artificiell intelligens, där de olika förmågorna kompletterar varandra.

Även om en nettovinst av arbetstillfällen är något positivt så påpekar Gartner att det är viktigt att se vilka jobb det är som går förlorade respektive tillkommer, och hur detta i sin tur påverkar hur medarbetarna samarbetar, fattar beslut och utför sina uppgifter.

AI har hittills förknippats med möjligheten att ta över rutinmässiga uppgifter, men det kommer att dyka upp exempel på andra typer av jobb där tekniken kan tillämpas. Enligt Gartner kommer var femte person som arbetar med icke-rutinmässiga uppgifter vara beroende av AI för att utföra sitt jobb. Kontentan blir därför, enligt analysföretaget: ”Se till att ni har en företagskultur som gör att ni snabbt kan anpassa er till AI-relaterade möjligheter eller hot.”

Påverkar halva japanska arbetskraften
Konsultföretaget McKinsey & Company har också kommit med en rapport där de bedömer den kommande situationen på arbetsmarknaden, men har fokuserat på automation och dess påverkan kring år 2030.  Enligt dem kommer då mellan 400 och 800 miljoner personer globalt ha ersatts av automation i så pass hög grad att de behöver hitta nya jobb. I länder med ”utvecklade” ekonomier kommer detta att slå hårdast, vilket bland annat innebär att det berör en tredjedel av de arbetande i USA – och så mycket som halva den japanska arbetskraften.

I dessa länder kommer automationseffekten i första hand märkas inom bland annat den finansiella sektorn – till exempel bokföring – och olika serviceyrken inom hotell, handel och restauranger. Dessutom kommer manuella jobb som kan utföras på ett förutbestämt sätt att påverkas, såsom arbete i tillverkningsindustrin, diskare, chaufförer och olika maskin- och fordonsoperatörer.

Helt nya arbetsuppgifter
Däremot kommer automationen ha mindre effekt på jobb som handlar om att leda medarbetare, tillämpa spetskompetens eller sådant som kräver samverkan med människor – där ligger maskinerna än så länge efter.

Detta kommer dock inte att räcka för att ge sysselsättning åt alla, men tack och lov finns det anledning att tro att det dyker upp fler jobb de kommande åren – som mycket väl kan kompensera för de som försvinner i den ökade automationen. 

En del av dagens yrken kommer att kräva mer personal, men enligt McKinsey & Company kommer 8–9 procent av arbetskraften år 2030 ha helt nya arbetsuppgifter – det vill säga sådana som inte har funnits tidigare.

DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN
Gränsen mellan den fysiska och virtuella arbetsmiljön suddas ut och detta skapar nya förutsättningar för ett effektivare och flexiblare arbetsliv.
Här kan du läsa mer om den digitala arbetsplatsen

 1Källa: https://www.gartner.com/newsroom/id/3837763
 2Läs mer om det här: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cultivate-enterprise-intelligence-with-ai/
 3Källa: https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages

Läs också
Bättre möten med ny teknik-och ny inställning
Så lyckas ni med det aktivitetsbaserade kontoret
Bättre moten med ny teknik och ny inställning