Allt viktigare att minska digitala klyftor

Många svenskar står fortfarande utanför den digitala världen och går därmed miste om de möjligheter som ny teknik innebär. Detta digitala utanförskap måste brytas, annars kommer klyftan snabbt att växa sig större. En satsning på detta, vid namn ”Mer digital”, sker i Sunne som ett samarbete mellan kommunen och Telia.

Den digitala utvecklingen mot ”den smarta staden” har kommit långt och öppnar nya möjligheter i allt från trafik till skatteärenden. Men för den som inte har tillgång till digitala tjänster börjar det bli svårt att exempelvis parkera bilen i vissa storstadsområden eller att hantera sin inkomstdeklaration.

– Den som befinner sig i ett ”digitalt utanförskap” märker av det allt oftare och inom allt fler områden, säger Mia Forsäng, Business accelerator på Telia.

Det är i dagens läge så många som omkring en miljon svenskar som i mer eller mindre hög grad befinner sig i den typen av utanförskap. Många är äldre, och nu har landets kommuner en chans att bryta utanförskapet.

– Mycket handlar om kompetensbrist, men även om ett bristande engagemang. Vår nya satsning ”Mer digital” har därför fokus på både utbildning och inspiration. Många måste först få ett ökat intresse innan de kan ta till sig nya kunskaper.

Högstadieelever sitter med
Den första satsningen inom ramarna för ”Mer digital” sker i ett samarbete mellan Telia och Sunne kommun. I slutet av januari 2018 arrangeras workshops i Sunne, och dessa kommer att fungera som ett pilotprojekt.

Satsningen i Sunne utgörs av tre tillfällen med hundra deltagare varje gång, där intresserade äldre kommer att få sitta i små grupper och med hjälp av en handledare från kommunen ta några steg in i den digitala världen.

– Ett par högstadieelever sitter också med vid varje grupp, för att kunna berätta mer om vad som går att göra med digitala verktyg och kanske direkt visa hur man gör det, säger Mia Forsäng.

Hon räknar dock med att de flesta kommer att vilja ha svar på grundläggande praktiska frågor som ”Hur gör jag för att skypa med barnbarnen”, ”Hur skaffar jag en mejladress?”, ”Hur får jag över bilder från telefon till datorn?” eller ”Vad är swish?”.

– Det här är rätt basala digitaltjänster, men sådant som kan göra tydlig nytta i vardagen. Den som väl börjar intressera sig och lära sig mer upptäcker snabbt nya användningsområden som gör livet lättare och roligare.

Ekosystem leder till många fördelar
Att bryta de digitala utanförskapen blir allt viktigare nu när det växer fram olika typer av ekosystem med digitalt baserad samverkan, menar Mia Forsäng.

– Det är inte enbart enstaka tjänster man går miste om i sitt utanförskap, utan man missar mer generellt de många fördelar som erbjuds i en smart stad.

Hon konstaterar att det inte är en slump att Sunne är först ut med att dra nytta av ”Mer digital”.

– Sunne ligger i absolut framkant vad gäller bredbandsutbyggnad. Och nu kommer vi ta ett helhetsgrepp för att ersätta det gamla kopparnätet med framtidens nät via fiber och mobilt till den 31 januari 2019. Sunne blir då Sveriges första kommun med en framtidssäkrad digital infrastruktur.

Slipper dubbla system
Det är inte enbart individerna som vinner på att ta del av den digitala utvecklingen, konstaterar Mia Forsäng.

– Det finns flera vinster för samhället också, bland annat genom att man slipper upprätthålla dubbla system för sina tjänster. I dagens läge måste ju gamla system finnas kvar trots att det kommer effektiva e-tjänster, helt enkelt för att ta hänsyn till alla som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Det är givetvis väldigt resurskrävande.

Dessutom leder en högre användning av digitala tjänster i den smarta staden till att medborgarna blir mer delaktiga och därmed mer engagerade.

– Exakt vilka effekter satsningen får räknar vi med att få bra svar på framöver, eftersom forskare från Skövde högskola kommer att göra en studie av vad som kommer ut av ”Mer digital” i Sunne.

Även för företag
Härnäst räknar hon med att fler kommuner kommer att dra nytta av ”Mer digital” för att minska de digitala kunskapsklyftorna, men hon ser också ett annat användningsområde.

– Det finns många personer ute i arbetslivet som inte har den grundläggande digitala kompetensen.

I dag är det vanligt att det förutsätts att alla medarbetare har tagit till sig kunskaperna utanför arbetet, och därför satsar inte företag och organisationer själva på kompetensutvecklingen, säger Mia Forsäng.

– Där kan vi med den här satsningen göra mycket nytta, och på ett tydligt sätt höja konkurrenskraften hos de företag där det finns brister.

Foto: Johnér / Scandinav

Läs mer om satsningen här.