Förebyggande vård med digital hjälp

Med hjälp av digitala innovationer kommer vården att förändras framöver – från dagens reaktiva insatser åt redan insjuknade till att arbeta förebyggande för bibehållen god hälsa. Något som är helt nödvändigt för att kunna upprätthålla en god vårdkvalitet i framtiden.

En modern bil har omkring hundra sensorer som håller koll på en rad olika delar av fordonet, utan att du tänker på det när du kör omkring. Det enda du märker är att det kommer en varning om det behövs någon tillsyn eller påfyllning.

På samma sätt kommer det att fungera inom hälsovården i en snar framtid, fast då sitter sensorerna på och runt vår kropp. Det menar John Nosta, en av världens främsta experter på digitaliserad hälsovård. Detta är bara en av de förändringar av vården som digital teknik kommer att bidra med, konstaterar han.

Att förändringar behövs är uppenbart, med tanke på att vi har en åldrande befolkning att ta hand om. Medellivslängden ökar snabbt, och genom att vi lever längre så riskerar vi också att dra på oss olika typer av krämpor och sjukdomar som kräver vård.

Sedan millennieskiftet har kostnaden för den svenska hälso- och sjukvården ökat med i snitt 4,2 procent per år – 0,9 procentenheter mer än BNP.1

Innovationskraft och it-vana
Man kan lätt måla upp skrämmande scenarier utifrån rena fakta, men det finns även tydliga ljuspunkter att ta fasta på: innovationskraften inom hälso- och sjukvårdsteknik är större än någonsin, samtidigt som de äldre i Sverige numera är betydligt mer it-vana än den tidigare generationen. Med andra ord: det kommer nya hjälpmedel och användarna har kunskap att hantera dem.

– Utvecklingstakten kommer att vara exponentiell inom det här området, så det kommer med andra ord att gå mycket fort framöver, säger John Nosta.

En annan positiv trend som han pekar på är att ju lättare det blir att ta en allt mer aktiv del i sin egen hälsa, desto mer intresserade blir vi av att ägna oss åt olika förebyggande åtgärder. När det kommer nya möjligheter att hålla sjukdomar borta så börjar vi gärna använda dem.

­– Vi är vana vid reaktiv vård, alltså att be om hjälp när vi blir sjuka, men tendensen är att vår attityd till vård och hälsoarbete förändras. Vi kommer att ta ett större ansvar själva, vilket nog också är en förutsättning eftersom det förebyggande arbetet inte finns med i det ekonomiska systemet kring vården, säger John Nosta.

Sensorer som inte märks
Vilken typ av innovationer är det då som kan bidra med hälsorelaterad nytta? De tidigaste varianterna har varit aktivitetsmätare i form av bland annat träningsarmband, men det är något som John Nosta tror kommer att försvinna. För precis som i fallet med bilen, så kommer hälsosensorerna att bli allt mer diskreta och omärkbara:

– Ny nanoteknik är en spännande del av denna utveckling. Den bidrar till att det går att upptäcka sjukdomar på ett väldigt tidigt stadium, och de går då betydligt lättare att stoppa. Till exempel skulle man kunna se när den allra första cancercellen dyker upp i kroppen och då sätta in behandling som förhindrar en spridning.

John Nosta tar upp ett annat exempel: En hjärtattack kan mycket väl gå att förutse flera veckor i förväg med hjälp av nanoteknik, vilket i praktiken skulle kunna innebära att man får ett meddelande om att man bör kontakta sin läkare rätt åtgärder så att problemen undanröjs, utan att man har hunnit få minsta besvär.

Applikationer som antingen finns eller kan tänkas bli verklighet:

• Badrumsspegel som läser av hjärtaktivitet

• Tandborste som känner av bakterietillväxt

• Kontaktlinser som analyserar tårvätskan

• Sensorer i mattan som larmar vid fallolycka

• Smarta glasögon som ambulanspersonal kan använda för att ha en dialog med sjukhuspersonal

• Sensorer i kläder som analyserar svetten

• Sensorer i toalettstolen som samlar in data från avföringen

Några konkreta exempel på existerande innovationer inom området:

• Coala Life Svenskutvecklad hjärtmonitor som analyserar hjärtslag och hjärtljud, och varnar när den upptäcker avvikelser från normala värden.

•Bodytrak Öronsnäckor med sensorer som mäter hjärtslag, syreförbrukning, hastighet och kroppstemperatur. Dessutom registreras GPS-koordinater, utifall att bäraren skulle behöva assistans.

• K’Track Glucose Glukosmätare som påminner om ett armbandsur. På baksidan sitter en mikronål som läser av vätskan (inte blodet) under huden. (Även svenska Ascilion arbetar med utveckling av mikronålsmätning.)

• Pogocam Kamera som fästs på vanliga glasögon och som kan utvecklas för att registrera UV-strålningen.

• Bloomlife Mätare som registrerar en gravid kvinnas sammandragningar.

• Neocare monitor Ett band som fästs runt vristen på spädbarn och mäter puls och andning samt registrerar sömncykler.

• Temptraq Mätare som liknar ett vanligt plåster, för kontinuerlig mätning av kroppstemperaturen på små barn.

Foto: Bodytrak

Källa:

1 Värdet av digital teknik i den svenska vården: McKinsey

Läs också
Ai hjälper till att upptäcka cancer
Digital hjälp att komma ihåg medicinen
Blockkedjor snart i vården