Digital hjälp att komma ihåg medicinen

Felaktig medicinanvändning – att den tas vid fel tillfälle eller kanske inte alls – är ett problem som kan drabba både vården och patienten hårt. Nu kommer flera innovationer som ska förebygga problemet med hjälp av ny teknik.

Om medicin inte tas som den ska riskerar användaren förstås att få minskad effekt – men kan även drabbas av sidoeffekter och i slutändan dö om den bakomliggande sjukdomen är tillräckligt allvarlig. Faktum är att omkring 3 000 dödsfall per år beräknas bero på felaktig medicinanvändning.1

Det leder alltså till en massa onödigt lidande för patienterna men slår också hårt mot vården: det ligger till exempel bakom omkring tio procent av alla inläggningar på Karolinska sjukhuset och orsakar samhällskostnader om cirka 20 miljarder kronor årligen.2

Förfinade påminnelser
Tidigare har en enkel hemmagjord lösning varit att lägga in påminnelser i mobilen, alltså i form av ett återkommande larm om att det är dags att ta medicinen. Med allt smartare mobiler har det på senare tid gått att förfina lösningen, vilket bland andra utvecklarna av den svenska appen Florence  har tagit fasta på.

Appen gör det lätt att hålla koll på sin medicinering och har utvecklats i samarbete med bland andra Neuroförbundet och Karolinska institutet. Alla läkemedel som finns i Sverige står med i Florence, så användaren behöver bara ange dos och tidpunkt för att komma igång. När det kommer en påminnelse kan man välja att bocka av att man har tagit medicinen – eller skjuta upp påminnelsen till senare.

Allt man gör i Florence sparas i en ”dagbok” så att det går lätt att se om man har tagit dagens dos eller ej.3

Ledande färg i förpackningen
Ett lite mer handfast sätt att öka den så kallade följsamheten – att patienterna sköter sin medicinering – är att ha någon form hårdvarulösning som larmar om medicinen inte tas i tid. En av dessa är Göteborgsbolaget Mevias CE-märkta smarta pillerförpackning som skickar ut en påminnelse så fort användaren har missat att ta en dos vid en viss tidpunkt.

Deras lösning bygger på att förpackningen har ett lager med färg som leder elektricitet. När ett piller trycks fram bryts en krets i färgen, vilket i sin tur skickar en signal till en liten apparat i förpackningen. Informationen om att pillret har tagits ut skickas sedan till Mevias databas.

I databasen finns uppgifter om hur ofta och när varje enskild patient ska ta sina piller. Tas inte medicinen i tid går det automatiskt ut en påminnelse via sms eller en push-notis i Mevias app eller via en automatisk uppringning per telefon. Det går även att ställa in så att larmet går till fler personer är patienten själv, till exempel anhöriga eller hemtjänstpersonalen.

Uppkopplad pillerbox
Även den uppkopplade pillerboxen Pilloxa är CE-märkt och försedd med sensorer. På samma sätt som med Mevias förpackningar får patienten – och vid behov andra – en varning om att medicinen inte har tagits i tid.

Pilloxa utvecklas av en grupp innovatörer från KTH och påminner om en traditionell plastlåda med fack för medicindoser som ska tas vid olika tidpunkter. Under sommaren 2017 kommer de första pilotstudierna av Pilloxa att göras, i samarbete med bland annat försäkringsbolag och läkemedelsbolag.

Karusell med medicin
Ytterligare en variant på den klassiska pillerboxen är Careousel från Göteborgsbaserade Posifon. Som namnet antyder påminner den om en karusell, där aktuell dos vrids fram och blir tillgänglig i det öppna facket. Då går samtidigt en påminnelsesignal igång och ljuder i en minut. Därefter signalerar den med 30 sekunders intervall under en programmerbar tid – upp till en timme – om inte Careousel vänds upp och ner.

Careousel kan även kopplas till ett utgående larm, så att det går ut SMS till valfria nummer. Det går också att ställa in den så att all aktivitet registreras på webben för att göra det lättare för anhöriga och vårdpersonal att hålla koll på distans.

Matar fram dospåsar
En liknande funktion har läkemedelsautomaten Evondos E300, men ett helt annat utseende – den ser snarare ut som automat för kölappar på till exempel apoteket. Vilket på sätt och vis kan kännas naturligt i sammanhanget.

I det här fallet laddas automaten med medicin som förpackats i dospåsar på rulle. När det är dags för en dos drar ljud- och ljussignaler igång och patienten får mata fram den aktuella dospåsen genom att trycka på en knapp. Om dosen inte tas inom en viss tid, trots flera påminnelser, går det ut ett larm till en kontaktperson.

Källor
1 Pilloxa
2 Pilloxa
3 Neuroförbundet

Läs också
Blockkedjor snart i vården
Ai kan förbättra världen
Så gynnas vården i Kalmar län av It