Uppkopplad montering i smart industri

Nu kommer nästa generation av automation inom industrin. Med uppkopplade monteringsenheter kan både produktivitet och kvalitet öka.

Begreppet ”Industri 4.0” myntades som en framtidssatsning av den tyska regeringen år 2012. Det står alltså för ”den fjärde industriella revolutionen” – efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken.1

Ett konkret exempel på vad detta kan innebära i praktiken är Atlas Copcos koncept Smart-anslutna enheter (Smart Connected Assembly) som fokuserar på att integrera processer i monteringsindustrin.2

– Det riktar sig till bland annat fordonsindustrin och deras leverantörer, men det skulle lika väl kunna göra nytta inom montering av allt från flygplan till motorsågar, säger Nicklas Tibblin, global marknadschef Fordonsindustrin på Atlas Copco.

Följa i realtid
Det handlar alltså om att koppla upp – och koppla ihop – de olika maskinerna genom hela processen i fabriken. En av de viktigaste vinsterna med detta är att det går att pressa upp produktiviteten ytterligare.

– Man kan följa flödet i realtid och direkt upptäcka avvikelser, för att vid behov ställa om på annat håll i kedjan. Därmed kan man minska risken för negativa effekter vid störningar i processen, säger Nicklas Tibblin.

Dessutom medför de inbyggda sensorerna att monteringsutrustningen konstant utför automatiska självtester, vilket innebär att man kan upptäcka brister innan de har hunnit resultera i akuta fel. Då går det att planera in förebyggande underhåll och minimera produktionsstopp för reparationer.

15 procent färre fel
En annan viktig effekt av att sammankoppla maskinerna är att det kan minska antalet fel.

– Vi har sett att det blev omkring 15 procent färre defekter på slutprodukterna hos en kund med den här automatiserade övervakningen, i kombination med att det finns inbyggd vägledning för operatörerna, säger Mathieu Legars, säljchef Fordonsindustri Sverige på Atlas Copco.

Detta trots att monteringen blir allt mer utmanande inom de flesta produktkategorier, konstaterar han.

– Det blir hela tiden ökade förväntningar på att man ska kunna leverera fler varianter av produkterna. Det kan i princip handla om att individanpassa för respektive kund.

Analyser för att optimera
Precis som all annan uppkopplad utrustning kommer monteringsmaskinerna att generera en hel del data, något som kan vara värdefullt på flera sätt.

– Det innebär dels en ökad spårbarhet, så att det går snabbt att ta reda på var ett fel har uppstått (om det upptäcks först i efterhand). Men datamängderna kommer även att aktivt analyseras för att få reda på hur processerna kan optimeras ytterligare. Redan tidigare har det funnits mycket data att tillgå, däremot har det inte funnits bra verktyg för att dra nytta av det, säger Mathieu Legars.

Ställa om till nya produkter
Den ökade uppkopplingen i industrin går också hand i hand med en ökad flexibilitet i den fysiska miljön, en trend som har kommit starkt på senare år.

– Man kan säga att det är en ny generation maskiner och verktyg, som är mindre och batteridrivna. De är alltså betydligt lättare att flytta om, och med en uppkoppling blir det smidigare att få dem att arbeta i ett flöde. Det är inte enbart produktionstakten som ökar, det krävs också att man blir allt snabbare på att ställa om till nya produkter, säger Nicklas Tibblin.

Foto: Atlas Copco

1 Läs mer om Industri 4.0: SSG

2 Läs mer: Atlas Copco

Läs också
Snart ber prylarna själva om service
Uppkopplad byggarbetsplats säkrare och mer effektiv
Det enkla vinner alltid