5G tar uppkopplingen till en ny nivå

Blixtsnabb uppkoppling med minimal fördröjning öppnar upp för helt nya möjligheter för såväl individer som för företag och samhällsfunktioner. Nu närmar sig dessa möjligheter, tack vare den pågående utvecklingen av 5G.

Under EU-toppmötet i Tallinn i september 2017 fick deltagarna vara med om ett av de mest avancerade användartesterna hittills av 5G-tekniken. Statscheferna fick chansen att uppleva hur det är att fjärrstyra en grävskopa – på riktigt – det vill säga att grävskopan verkligen stod utanför rummet och gjorde mer eller mindre välriktade utgrävningar i marken.

– Fjärrstyrning i sig är ingen nytt, men med den nya tekniken går det att göra simuleringen i kontrollrummet ytterst realistisk tack vare de korta fördröjningarna i 5G. Det kan bland annat göras genom så kallad haptisk feedback, där exempelvis vibrationer i stolen på ett realistiskt sätt signalerar att skopan har stött på en sten – samtidigt som man ser förloppet på sin skärm. Och allt detta sker i realtid, säger Patrik Nilsson, expert på nätverksutveckling på Telia.

Hög hastighet och liten fördröjning
Detta är alltså ett exempel på vad den ökade kapaciteten som 5G medför kan innebära i praktiken. Det finns otaliga andra potentiella möjligheter, konstaterar Patrik Nilsson.

– Vi kommer att se förbättrade funktioner och helt nya typer av användning inom allt från trafik och tillverkningsindustri till underhållning och sjukvård, säger han.

Vad är då ”hemligheten” med 5G? Jo, enkelt uttryckt innebär tekniken dataöverföring med mycket hög hastighet och liten fördröjning. Det nya nätet kommer också att kunna hantera betydligt större datamängder än dagens nät.

5G möjliggör att man kan skräddarsy och reservera kapacitet för specifika behov i samma nät, oberoende av andra behov och tjänster i nätet. Man kan se det som tre olika grundbehov där 5G kan göra som mest nytta:

1. Enorma mängder enheter som skickar små mängder data, utan att det är särskilt känsligt för fördröjning.

2. Extra tidskritisk kommunikation mellan maskiner, där tålighet och minimal fördröjning är ytterst kritiskt.

3. Massmobilkommunikation med stora datamängder.1

Uppkoppling en del av vardagen
När det gäller det första grundbehovet räcker det nästan med att titta på prognosen för antalet uppkopplade prylar (Internet of Things). Patrik Nilsson förklarar att man räknar med att det kommer att finnas 50 miljarder (!) uppkopplade enheter runt om i världen år 2020.

– Uppkopplingen kommer i allt högre grad vara en naturlig del av vår vardag. När vi köper en ny cykel, gräsklippare eller kamera så kommer vi att förutsätta att den är försedd med en rad sensorer och uppkopplingsmöjlighet. Även om 4G kommer att kunna täcka delar av behoven med hjälp av tillägget för Internet of Things – så är det långt ifrån tillräckligt för att kunna hantera större datahastigheter, där är 5G lösningen.

Det andra behovet kan exemplifieras med grävskopan i inledningen, men även med sådant som säkra betalningssystem och självkörande lastbilar som kör i kolonn.

– Självkörande fordon är ett mycket intressant område. Där kan vi bara ana vad framtiden bär med sig, men ett är säkert: det kommer att behövas digitala ekosystem som bygger på tillförlitlig uppkoppling med hög kapacitet, säger Patrik Nilsson

Avancerat mediautbud överallt
Behovet av masskommunikation exemplifieras nog enklast av den ständigt expanderande underhållnings- och mediabranschen.

– Med 5G får vi tillgång till bredband och ett avancerat mediautbud, var vi än befinner oss. Dessutom väntar helt nya applikationer ”runt hörnet”, bland annat i form av att konsumenten blir allt mer en medskapare av ett interaktivt innehåll. Infotainment i olika offentliga sammanhang är något annat som lär utvecklas snabbt med de nya möjligheterna som kommer med 5G.

Källa:
1 Ericsson, The 5G Business Potential

Telia i samarbete med Ericsson och Intel visar nu de första användartesterna i publika 5G-nätverk i Europa. Testerna omfattar en höghastighets 5G-anslutning till ett kryssningsfartyg och dess passagerare när de ligger i hamn och ett industriellt användande av en fjärrstyrd grävmaskin.

Användartesterna är en viktig milstolpe på den globala resan mot 5G och flyttar Ericsson, Intel, Telia och ännu viktigare Telias kunder, närmare målet mot att 2018 kunna erbjuda 5G-tjänster i Tallinn och Stockholm, två av de mest digitaliserade städerna i världen. De första publika 5G-näten förväntas att vara på plats 2019-2020.


Läs också
Uppkoppling under jord ger stora vinster
Nytändning för Volvo CE med 5G
Smartare städer med öppna data