Nytändning för Volvo CE med 5G

I takt med att den digitala transformationen går vidare öppnas nya möjligheter för Volvo Construction Equipment, som bland annat kommer kunna göra sina gruvmaskiner smartare.

Uppkopplade fordon är inget nytt för Volvo Construction Equipment, konstaterar Rikard Mäki, ansvarig för bland annat Volvo CE:s teknikplan.

– Vi har jobbat med det ett antal år, men det vi ser nu är att utvecklingen plötsligt går så otroligt mycket snabbare än tidigare. Tekniken möjliggör nu nya tjänster och förbättrade övervakningssystem, säger han.

Det är alltså ingen revolution på gång, men däremot en tydlig och snabb evolution. När 5G-tekniken är igång kommer man att kunna ta ett ordentligt kliv framåt, spår Rikard Mäki.

– Eftersom vi har produkter som är inblandade i processindustri är tillgänglighet ytterst kritiskt. Med 5G ska vi kunna säkra bandbredd i dedikerade kanaler, så att vi till exempel inte råkar ut för stillestånd bara för att det råkar vara nyårsafton och hela Sverige ska skicka sms samtidigt...

Något som förvisso rent tekniskt gått att säkerställa redan tidigare – men då med ett helt eget nätverk.

– Det här blir betydligt billigare, och därmed användbart i betydligt fler sammanhang, säger Rikard Mäki.

Erbjudandet förändras
Tillsammans med bland andra Boliden, Ericsson, ABB och Telia arbetar Volvo CE med att ta fram nya lösningar för gruvbranschen utifrån den nya tekniken i nätverket PIMM (Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining).

– Det är ett nätverk med ett mycket givande samarbete, där vi kan kombinera kunskap från våra olika bakgrunder.

Utvecklingen kommer bland annat att medföra att Volvo CE kan förändra erbjudandet, och i förlängningen hela affärsmodellen.

– Våra anläggningsmaskiner som används vid vägbyggen har sensorsystem kopplade till kundernas processer, som ger oss data som vi kan analysera och använda som grund för förslag på hur produktionen ska effektiviseras. Detta lär vi kunna göra i gruvorna inom en snar framtid också.

Tjänst istället för produkt
Det kommer också gå att göra stora förbättringar ur en hållbarhetsaspekt, inte minst genom minskad bränsleförbrukning.

– Med utbyggd uppkoppling kan vi skapa system för att utnyttja maskinparken optimalt, vilket både förbättrar produktiviteten och gör att det inte går åt något bränsle i onödan. I traditionella tillverkningsprocesser har man länge arbetat med lean och uppnått stora förbättringar, men det har du inte kunnat göra med mobila processer när du inte har varit uppkopplad.

Rikard Mäki berättar att dagens affärsmodeller är något som diskuteras frekvent, och det finns tankar om hur deras modell med att tillhandahålla produkter istället skulle gå mot att leverera en tjänst.

– Utgångspunkten är hur vi kan göra det billigare och mer transparent för kunden. Istället för att köpa en maskin så köper de en leverans av produkter och betalar per ton. Om vi kan bidra till att göra processerna bättre är det då något som både vi och kunden har nytta av.

Läs mer om Bättre vård

Läs mer om Digitala hörnstenar