Svensk IoT i New York-trafiken

Nu får New York svensk hjälp att koppla upp trafikljusen. Det kommer att bidra till ett bättre flöde i den dagliga trafiken och i förlängningen att världsmetropolen blir en ”smartare stad”.

New Yorks trafiksituation rymmer vissa utmaningar, för att uttrycka det milt. Nu kommer det svenska företaget Fältcom, ett dotterbolag till Telia Company, att installera en uppgraderad uppkopplingslösning för närmare 500 av trafikljusen i Manhattan, Queens, Brooklyn och Staten Island.

– Grundsyftet är att säkerställa att trafikledningen hela tiden har kontroll över trafikljusen så att de direkt kan sätta in serviceåtgärder när det blir några funktionsstörningar, säger Tobias Andersson, global försäljningsdirektör på Fältcom.

Det här ska i praktiken leda till att det blir ett bättre och säkrare trafikflöde i korsningarna. Något som lär välkomnas av New York-borna och inte minst alla de turister som lätt kan känna sig otrygga i den tuffa trafikmiljön.

Kan släppa fram bussar
Tobias Andersson berättar att Fältcom har satsat på att skapa en lösning som är extra driftsäker, bland annat genom att använda stadens lokala nätverk för informationsflödena.

– Det är ett nätverk som har byggts upp sedan 9/11-attacken för att se till att viktiga samhällsfunktioner kommer att kunna fungera även i extrema krissituationer. Det känns väldigt bra att vi kan ha vår Internet of Things-lösning kopplad till det.

I deras lösning för trafikljusen finns även ett system för att kunna göra prioriteringar som ska förbättra för resenärerna i lokaltrafiken.

– I dagens läge handlar det i första hand om att vi tar in signaler från de positioneringssystem som finns i bussarna, och då kan man till exempel automatiskt låta det vara grönt en liten stund extra för att inte hindra en buss som närmar sig, säger Tobias Andersson.

Staden blir smartare
Men det här är bara början, konstaterar han. All information som hämtas in från de uppkopplade trafikljusen kommer att kunna användas för att göra staden ”smartare”.

– Redan i dagens läge är det så att ju mer information en trafikledningscentral får in, desto bättre kan de styra trafiken. Samtidigt växer det hela tiden fram nya användningsområden för den data som genereras och vad det blir applikationer som tas fram och används i trafiken återstår att se. Idéer och initiativ finns det i alla fall gott om!

Kopplar upp bussar
Fältcom har redan arbetat med andra lösningar åt New Yorks trafikverk, NYCDOT. I ett av projekten har de levererat ett system för uppkoppling av bussar och trafikskyltar så att resenärerna kan få reseinformation i realtid vid stadens busshållplatser och via mobilappar.

– Det här har vi redan sett i Sverige, men vi ligger också lite före här… I New York underlättar förstås denna nya informationsförmedling för alla pendlare och resenärer som ska ta sig fram. Den här reseinformationen i realtid ska vi också föra upp till de stora skyltar som finns på gatorna så att det går att få koll på trafiksituationen på ännu fler ställen, säger Tobias Andersson.

Läs också
Digitala ekosystem skapar värde för smarta samhällen
Mälarenergi bygger värden för samhällsnytta
Smarta och hållbara städer med big data