AI kan förbättra vården

Artificiell intelligens kan bidra till säkrare, snabbare och billigare vård. Flera innovationer inom området väntar runt hörnet.

Maskiner med artificiell intelligens (AI) har någon form av system som gör att de blir självlärande. Man kan se det som att de kan dra slutsatser utifrån sina erfarenheter, och att de därmed utför sina uppgifter allt bättre hela tiden.

Det här är något som lär dyka upp på olika håll inom vården framöver. Vi ser redan exempel på färdiga applikationer, som det svenska självlärande e-hälsosystemet Aifloo. Det bygger på att användaren har ett armband som registrerar bland annat rörelser och puls. Dessutom placerar man ut ett antal så kallade satelliter – ett slags sändare – i användarens bostad, så att armbandet hela tiden automatiskt kan positionera personen.

Den insamlade datan analyseras i systemet som slår larm om något är onormalt, till exempel något så enkelt som att det går lång tid utan att användaren går upp ur sängen. Vad som är normalt varierar dock från fall till fall, till exempel om armbandet ska användas av en rörelsehindrad person. Men på två veckor ska Aifloo-systemet på egen hand kunna lära sig en användares individuella mönster och vanor.1

Larmar om njurpatienter
Ett annat svenskt exempel är Lytics, ett bolag som inledningsvis har valt att fokusera på dialyspatienter med njursvikt. De har skapat ett AI-baserat larmsystem som varnar vårdpersonalen på en dialysklinik när någon av deras inskrivna patienter riskerar att behöva vårdas på sjukhus.

Lytics metod bygger på uppgifter från den traditionella vården – dialysmaskiner, journalsystemet och information från klinikernas omvårdssystem – och har sedan 2016 testats på 18 dialyskliniker i USA.2

Terapi med chattbot
Även när det gäller psykisk ohälsa kan AI vara ett användbart verktyg. Det amerikanska bolaget X2AI kallar sin chattbot Tess för ”psykologisk AI”. Den ska hjälpa till med psykoterapi, rådgivning och kognitiv beteendeterapi via sms, Facebook och olika webbläsare.

Precis som i andra vårdapplikationer med AI ska Tess kunna lära sig allt mer efterhand, utifrån information om vilka metoder som fungerar bäst, för att snabbt utveckla vårdkvaliteten. Och genom att kunna överblicka stora mängder data – på ett sätt som är omöjligt för en människa – så ska Tess kunna se mönster som annars riskerar att missas i den traditionella vården.3

Watson används i vården
IBM:s klassiska AI-maskin Watson har också börjat arbeta inom vården. Ett amerikanskt centrum för cancerbehandling har använt plattformen som beslutsstöd för läkarna sedan 2013. I Kina började man använda Watsons vårdtjänst hösten 2016 och man räknar med att Watson ska kunna användas på 250 kinesiska sjukhus på sikt.

Watson har också börjat förberedas för att kunna användas i cancerbehandling i Sverige. Det finns ännu inget beslut om upphandling av någon sådan tjänst, men det ska kunna gå relativt snabbt att sjösätta funktionen om beslutet kommer.4

Tidig behandling av cancer
Med Watsons hjälp räknar man med att kunna upptäcka cancer vid ett tidigare stadium än annars, så att det går att sätta in en tidig behandling vilket förbättrar prognosen väsentligt för patienten. Dessutom ska Watson kunna användas för att ge en välgrundad ”second opinion” kring behandlingsval, genom att utgå från samlad kunskap från de främsta cancerläkarna i världen.

En AI-baserad vårdtjänst kan hela tiden vara uppdaterad med den senaste medicinska forskningen inom alla områden, något som inte ens teoretiskt skulle vara möjligt för en vanlig läkare.

Personalen kan avlastas
Genom att identifiera riskpatienter och kunna ge tidig, preventiv vård så kommer man förstås att minska belastning på sjukhusens vårdplatser. AI-system kan också användas för att samla in, analysera och sammanställa data, för att sedan ge beslutsstöd till vårdpersonalen. På det sättet kan personalen avlastas och istället ägna mer tid åt patientnära eller akut vård.

Utvecklingen är alltså i full gång, men det finns hinder på vägen:

– Vi har problem med grundläggande it-system som inte samverkar, som journalsystem. Det är inte så enkelt att dela data som man önskar, eftersom vi har många olika huvudmän inom sjukvården. Men vi ser att patientsäkerheten hämmas av att data inte delas. Kommer vi inte förbi de här faktorerna så kommer vi inte vidare i den utveckling som AI är en del av, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström till Ny teknik.5

Källor:

1 www.nyteknik.se
www.nyteknik.se
www.nyteknik.se
www.nyteknik.se
www.nyteknik.se

Läs också
Så gynnas vården i Kalmar län av it
Digitala vårdlösningar för kvalitet
Standarder efterfrågas inom e-hälsa