Så bryter man det digitala utanförskapet

Allt mer runt omkring oss drivs av digitala funktioner eller tjänster – det gäller såväl arbete och fritid som olika samhällsfunktioner. Det finns dock över en miljon människor i Sverige som saknar den kunskap, förmåga eller teknik som krävs för att ta del av den digitala världen. I Vara kommun lyckades man hitta sätt att bryta detta ”digitala utanförskap”.

Seminariet Släpp in alla i den digitala världen från Telias scen i Almedalen 2017.

För att kunna ta del av olika samhällsfunktioner behöver man i allt högre utsträckning ha tillgång till och kunskap om digitala tjänster.
– Den som till exempel inte har ett bank-id är utestängd från ett stort antal offentliga tjänster, säger Mia Forsäng, affärsutvecklare på Svenska stadsnät.
Hon pekar på en baksida med den snabba digitala utvecklingen, nämligen att det växer fram ett ”digitalt utanförskap”.
– Det är till stora delar en generationsfråga. För de unga är digitala tjänster och verktyg en naturlig del av livet, medan äldre generationer riskerar att bli utanför – både när det gäller tjänster och det sociala, menar hon.
Detta innebär emellertid inte att hon tycker att den digitala utvecklingen ska bromsas in. Nej, lösningen bör enligt Mia Forsäng vara att kommunerna tar ansvar för sina medborgare genom att bygga ut den digitala infrastrukturen och gå in med utbildningsinsatser där det finns behov.
Infrastruktur och utbildning
Något som Mia Forsäng för övrigt själv har erfarenhet av; hon arbetade 2011-2016 i Vara kommun som it-chef och vd för kommunens stadsnät, VaraNet AB.
År 2015 blev Vara nominerad till ”Årets it-kommun” och samma år nominerades Mia Forsäng till ”Årets CIO”.
– Vad var det som vi gjorde extra bra? Jo, bland annat att vi just tog det där ansvaret att satsa på infrastrukturen genom att bygga ut fibernätet i kommunen. Dessutom utvecklade vi en workshopform för att både motivera och sprida kunskap om bland annat e-tjänster.
Insatserna gav konkreta resultat, berättar Mia Forsäng:
– Vi var en kommun som tappade invånare, men tack vare att vi hade kommunpolitiker som var tillräckligt modiga för att göra dessa satsningar vände trenden. Nu är Vara istället en kommun på uppåtgående.
Kommuner får hjälp att komma igång
Med erfarenheterna från Vara kommun i bagaget har Mia Forsäng varit delaktig i utvecklingen av ”Mer digital”, där kommuner erbjuds utbildningsmaterial och hjälp att komma igång med att sprida kunskap om digitala verktyg och tjänster.
– I slutändan är syftet att få alla med på tåget, alltså att komma ifrån det digitala utanförskapet, säger hon.
Många gånger handlar det om att människor vill ha till synes enkla frågor besvarade, som ”Vad är ett mobilt bank-id?” eller ”Hur läser jag nyheter på nätet?”.
– Den vanligaste frågan vi fick i Vara var ”Hur får jag en mejladress?”. För oss som är vana vid att arbeta digitalt kan det verka trivialt, men för den som inte har kunskaperna innebär det en hög tröskel.
Politiker måste våga
Tjänsten ”Mer digital” ger kommunerna tillgång till ett komplett utbildningsmaterial, samtidigt som de får stöd i projektledningen kring att administrera och dra igång utbildningarna.
– Kunskapen är en ytterst viktig faktor för att vi ska kunna komma tillrätta med det stora digitala utanförskapet som finns i dagens samhälle. Men det krävs dessutom att politikerna vågar ta de investeringar som behövs för att ge så många som möjligt tillgång till snabb och stabil internetuppkoppling, säger hon och tillägger:
– Det brukar dock vara rätt lätt att övertyga de som är tveksamma; det finns så tydliga vinster med att bygga ut fiber, så det blir uppenbart för alla att det är en investering som kommer att återbetala sig snabbt.
Läs också
Mälarenergi bygger varden for samhällsnytta
Digitala ekosystem skapar värde för smarta samhällen
Så gynnas vården i Kalmar län av it