Spaning: Här används framtidens teknik

AI, VR och AR är alla tekniker på stark frammarsch just nu. Läs om några av de viktigaste användningsområdena för dem framöver – inom bland annat vård, stadsbyggnation och polisarbete.

Artificiell intelligens (AI) har visat sig vara en bra teknik för applikationer som bygger på att analysera bilder. För några år sedan tog Facebook fram ett eget system, Deepface, som lär vara lika bra som en människa på att avgöra om det är samma person på två helt olika bilder – oavsett om belysning och vinkel med mera skiljer sig åt. Men ett domstolsbeslut tvingade dem att ta bort funktionen från europeiska användarkonton på grund av integritetsrisker, och nu verkar projektet ligga på is (eller möjligen utvecklas i hemlighet).1

Polisen hittar ansikten
Automatisk ansiktsigenkänning är en besläktad applikation som har visat sig ha tydlig och accepterad nytta på olika håll i samhället, inte minst i säkerhetssammanhang. Tekniken kan utgå från antingen en stillbild, tagen exempelvis vid en säkerhetskontroll på en flygplats, eller från en filmsekvens, till exempel från en fast övervakningskamera. Vid analysen av ansiktet läser datorn in specifika detaljer som näsans utformning, läpparnas fyllighet, ögonbrynens placering och ögonens storlek. Därefter registreras de detaljerade måtten och används sedan för att jämföra med befintlig data om personer som kan vara intressanta för polisen.2

Under 2017 genomförs ett examensarbete på Linköpings universitet kring hur automatiserad detektion av personer kan användas vid videoövervakningssystem där man till exempel vill upptäcka intrång av personer på skyddade område eller följa personer för att hitta riskbeteenden.3

Avancerad bildhantering underlättar inte enbart för polisen, utan skulle också kunna bidra till analyser och diagnoser av åkommor. Microsoft Research presenterade redan 2014 en satsning på detta i sitt Project Adam.4

Artificiell doktor
AI kan också användas i chatbottar, som i praktiken är ett gränssnitt mellan användare och en viss applikation. Ett exempel är det kinesiska sökmotorbolaget Baidus app Baidu Doctor, som kan ge patienterna en preliminär information om vilket sjukdomstillstånd de troligast lider av. Baidu Doctor ställer frågor till patienten för att få information om symptom, medicinsk historia och levnadsvanor, vilket leder till ett preliminärt råd. Boten har ”utbildats” genom att läsa in information från medicinska läroböcker.5

Ett helt annat användningsområde för AI demonstrerades av Microsoft inför julen 2016. Då lät de en AI-applikation granska 50 jullåtar, för att sedan  skriva en ny klassisk jullåt med egen text och musik.6

VR lindrar smärta
Annars är hälso- och sjukvård ett område där det för närvarande dyker upp många innovationer. Ett exempel är hur virtuell verklighet (Virtual Reality, VR) kan ge smärtlindring till människor som har förlorat en kroppsdel och lider av fantomsmärtor. I en studie från Chalmers lärt man amputerade personer spela datorspel med en virtuell arm, och efter tolv sessioner rapporterade deltagarna om en dramatiskt ökad smärtlindring. Smärtan minskade med nästan 50 procent i studien, som har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet.7

Gå på virtuell visning
Mäklarkedjan Mäklarhuset har gjort en bred lansering av VR-användning på bostadsmarknaden. Bostäder som ska säljas fotograferas med en VR-kamera, som skapar en virtuell upplevelse av bostaden. Potentiella bostadsköpare kan sedan uppleva bostaden i VR genom att placera sin mobil i ett par VR-glasögon och styra rundturen med ögonen.8

I byggbranschen och inom samhällsplanering kan VR-teknik vara ett effektivt sätt att berätta vilka förändringar som kommer att ske. Ett aktuellt exempel är den omtalade ombyggnaden av Slussen i Stockholm, där allmänheten kan gå på VR-promenad för att se hur slutresultatet är tänkt att bli.9

Visualiserade byggprojekt
Även AR (Augmented Reality, ungefär ”förstärkt verklighet) hittar vi byggsammanhang. På Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har man testat en 3D-visualisering som bygger på AR. Applikationen ska användas för att visualisera planerade byggprojekt genom att man får se det planerade resultatet i realtid samtidigt som man filmar en byggplats med sin mobilkamera. Tanken är att man ska kunna gå runt fastigheten och studera den från olika vinklar.10

Precis som i fallet med Slussen ovan, kan AR därmed användas för att presentera planerad nybyggnation och stadsutvecklingsprojekt. Det kan ge en betydligt bättre uppfattning av projekten som ett led i förbättrade medborgardialoger och samrådsförfaranden.

Källor:
1Källa
2Läs mer här
3Läs mer här
4Läs mer här, se mer här
5Källa
6Lyssna på låten här
7Läs mer här
8Källa
9Källa
10Källa

Läs också
Konstgjord intelligens och verklighet
Shoppa med ögonen i VR
Snart ber prylarna själva om service