ICT för ett mer hållbart samhälle

Digitaliseringen innebär nya möjligheter att öka hållbarheten i samhället, och för företag går det att bidra till en minskad klimatpåverkan med hjälp av smart användning av ICT. Ökad molnanvändning, sensorer för övervakning och nya resvanor är några sätt.

Digitaliseringen innebär nya möjligheter att öka hållbarheten i samhället, och för företag går det att bidra till en minskad klimatpåverkan med hjälp av smart användning av ICT. Ökad molnanvändning, sensorer för övervakning och nya resvanor är några sätt.

När det talas om den digitala transformationens fördelar så fokuseras det ofta på den ekonomiska vinningen för företag, men det finns en annan viktig aspekt: de möjliga miljömässiga fördelarna med digitaliseringen.

Enligt en prognos från Ericsson kan de globala utsläppen av växthusgaser minskas med hela 15 procent från år 2010 till 2030 som ett resultat av smart it-användning. En hel del av denna förväntade minskning lär bygga på förändringar i privatkonsumtion och fritidsresande. Men för dagens företag finns också mycket att göra för att minska miljöbelastningen – utan att för den sakens skull göra avkall på verksamheten.

Möten i molnet
Företagsresandet kan enkelt minskas genom att många möten kan ske i molnet. Det finns numera mängder av smarta molntjänster där såväl möten som konferenser kan hållas på distans, och därmed kan man arbeta från en annan geografisk plats och alltså dra ner på antalet affärsresor.

Dessutom kan företaget uppmuntra medarbetarna att använda digitaliseringen för att minska klimatpåverkan, till exempel genom att crowdsourcing-applikationer som visar trafikstockningar, informerar om olika resesätt och rutter och ger stöd för samåkning.

Från produkt till tjänst
En av följderna av digitaliseringen är tjänstefieringen, det vill säga att ett produkterbjudande ersätts av (eller kompletteras med) en tjänsteerbjudande. Inom vissa områden blir produkter blir helt virtuella.

Inte minst är den typen av innovationer kopplade till mobilen, där smarta appar i dagens läge gör att mobiler och surfplattor kan ersätta fysiska produkter som ficklampor, GPS-navigatorer, kompasser, kameror, tv-apparater, biljetter och inte minst dvd- och cd-skivor. Vilka produkter som närmast står på tur att fasas ut återstår att se.

Detta innebär då en dubbel vinst för miljön, när det tillverkas färre produkter samtidigt som det blir ett minskat behov av transporter.

Även en digital posttjänst som Kivra hänger ihop med detta, där ett användarvänligt sätt att samla brev från myndigheter och företag gör att det inte finns lika mycket fysisk post att skriva ut och distribuera.

Moln minskar miljöpåverkan
Även inom it sker en tjänstefiering, där det tydligaste exemplet är den ökade molnanvändningen. Genom att använda molntjänster kan alltså företag till exempel ersätta en egen serverhall med lagring och backup i en virtuell miljö. Det skapar möjligheter att sänka driftskostnaderna och samtidigt öka säkerheten. Dessutom är molntjänster en betydelsefull pusselbit mot målet att minska miljöpåverkan.

Enligt en undersökning från Lawrence Berkeley National Laboratory och Northwestern University skulle det få dramatiska effekter om företagen flyttade över sina e-post-, CRM- och Office-program till molnet. Forskarna kom fram till att om alla företag i USA genomförde en sådan flytt så skulle deras energianvändning för IT sjunka med 87 procent, vilket motsvarar 23 miljarder kilowattimmar. Det är ungefär lika mycket som i dagens läge går åt till att försörja Los Angeles alla hushåll och företag med el – under ett helt år.

Ytterligare metoder
Några andra sätt att bidra till en bättre miljö:

• Investera i IoT-utrustning. På huvudkontoret i Seattle har Microsoft tagit sin egen IoT-plattform i drift och därmed lyckats minska energianvändningen med 30 procent för de 45 000 arbetsplatserna som kontoret rymmer. Enligt uppgift återbetalade sig investeringen på mindre än tolv månader.1


• Inom tillverkningsindustrin kan uppkopplade sensorer också ha en viktig roll i miljöarbetet ur ett livscykelperspektiv. Genom att installera sensorer som övervakar delar av maskinparken kan servicebehovet optimeras, vilket i sin tur ökar livslängden på utrustningen.


• Delningsekonomin – som till stor del handlar om att man hyr, delar eller lånar underutnyttjade saker, istället för att äga dem – har hittills gjort störst avtryck inom privatkonsumtion, men det finns även företagsapplikationer som kan skapa miljövinster, till exempel plattformstjänster för transporter och bud som minskar mängden tomma lastutrymmen (bland andra Foxrey, CargoSpace24, Farewell och Packbud). Motsvarande tjänster finns för att dela tjänstebilar (bland annat DriveNow) och mötesutrymmen (bland annat Poppice).

Källor:
1byggvarlden.se

Läs också
Smarta och hållbara städer med big data
Dags att gör bilen uppkopplad
Smarta städer sparar tid och miljö