Så gynnas vården i Kalmar län av it

Landstinget i Kalmar län ligger i täten när det gäller att dra nytta av digitaliseringen i vården. Deras satsningar har redan gett konkreta resultat, berättar it-direktören Johan Hallenborg.

För fem år sedan klev Johan Hallenborg in i rollen som it-direktör vid Landstinget i Kalmar län. Sedan dess har mycket hänt hos dem när det gäller att ändra system, metoder och processer för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vården.

– I grund och botten handlar det om att generera effekter som gör nytta för både oss som vårdgivare och för patienter, säger Johan Hallenborg och fortsätter:

– I likhet med många andra vårdgivare står vi inför utmaningen att vi har en åldrande befolkning och ett sviktande skatteunderlag, i kombination med att vi kan behandla fler sjukdomar än tidigare.

Samlad patientdata tillgänglig
För att ytterligare förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i vården krävs därför att man hittar sätt att effektivisera. Ett av de sätten, som testas i en pilotstudie hos Landstinget i Kalmar län, är att informationen om patienterna finns tillgänglig för all vårdpersonal hela tiden.

– Personalen kommer åt samlad patientdata från det centrala vårdsystemet direkt i digitala plattor, och kan också lyfta fram information på stora skärmar där personalen tillsammans går igenom vårdplaneringen för patienten.

Även bildhanteringen har digitaliserats på ett sätt som ger stora vinster, menar Johan Hallenborg:

– Röntgenbilder har lagrats digitalt i många år, men vi tar ju bilder i många andra sammanhang också, bland annat på hudförändringar eller vid ultraljud. Alla bildkällor håller nu på att länkas samman så att man kan nå dem från en central miljö, vilket kan vara till stor nytta exempelvis under en operation; kirurgen kan vid behov direkt få fram bilder som hör till fallet på den högupplösta skärmen i operationssalen.

Färre behövde remitteras
Bilderna på hudförändringar har börjat användas på ett sätt som tydligt illustrerar nyttan med digitaliseringen. I ett pilotprojekt lät man två hälsocentraler samarbeta med en hudklinik när det gällde ärenden som behövde specialistkompetens.

De tog då bilder på hudåkommorna med ett så kallat dermatoskop. Bilderna gick omedelbart till hudkliniken, där de gjorde en bedömning och gav en snabb återkoppling.

– Det var ett mycket framgångsrikt test. Under de första sju veckorna användes metoden vid 38 fall på hälsocentralerna. I 25 av fallen kunde patienten få besked om att det antingen inte var någon fara och att det inte behövdes något besök på hudkliniken, eller att det fanns behov av en remiss för ett kirurgiskt ingrepp.

Istället för att 38 patienter remitterades för ett fysiskt besök på hudkliniken, så var det alltså nödvändigt i endast 13 av fallen. Något som besparade vården resurser samtidigt som de 25 patienterna både slapp vänta på besked och ägna tid åt ett ytterligare besök – som ändå hade varit överflödigt.

Läkare involverade i it-utvecklingen
En nyckel för att lyckas med att skapa nytta av digitaliseringen är att etablera en stark samverkan mellan it och vårdverksamheten, enligt Johan Hallenborg. Landstingen i Kalmar län har skapat en speciell samarbetsmodell som de har använt i fyra år, vilken bland annat innebär att de har flera erfarna läkare involverade i it-utvecklingen.

– Det var inte helt okontroversiellt när jag kom med önskemålet att våra mest erfarna läkare skulle avsätta tid för detta, istället för att fungera som vårdresurs. Men jag övertygade ledningen om att detta är en viktig satsning för att säkerställa den framtida utvecklingen av vården.

För de centrala vårdsystemen har de en framträdande läkare som nu huvudsakligen arbetar med it-utvecklingen för vården. Denne läkare arbetar dock inte heltid med detta, utan har fortfarande 20 procent av sin tid ute i den kliniska verksamheten.

– Det är en viktig detalj, något som jag märker att en del andra institutioner har missat. Det gäller att inte förlora kontakten med verksamheten – för det är ju den kontakten som är så värdefull för att styra utvecklingen åt rätt håll.

Effektivare vård inom Landstinget i Kalmar Län 
Här kan du ta del av Johan Hallenborgs berikande medverkan på årets Telia Connect2Business.  Välkommen att även återse eller uppleva eventet på www.telia.se/c2b.

Läs också
Knepen som förenklar verksamheten
Världsunik lösning för digital flygledning
Det enklar vinner alltid