Det enkla vinner alltid

Enkelhet håller snabbt på att bli den allra främsta konkurrensfördelen för dagens företag. Motsatsen – att arbeta med komplexa processer och organisationer – är rena döden för innovationskraft och anpassningsförmåga.

Lisa Bodell är grundare av Futurethink och författare till bland annat boken Why Simple Wins. Världen över är hon en efterfrågad föreläsare, vars insikter om simplifiering värderas högt av många företag, och hennes metoder har redan idag framgångsrikt implementerats i en rad Fortune 500-företag.

– Traditionella konkurrensfördelar som god tillgång till kapital, exklusiv teknik och en bred flora av produkter och tjänster är inte relevanta längre. Nu kan det istället vara en fördel att inte ha en massa tillgångar eller en komplex organisation som gör att man blir trögrörlig, säger hon.

Annorlunda uttryckt: Tidigare har spelreglerna på marknaden gjort att stor slår liten, men numera gäller devisen snabb slår långsam.

Konsekvens ger effektivitet
Hon hävdar alltså att det är ”enkelhet som vinner” – precis som titeln på hennes bok lyder. Men enkelhet är ett mångtydigt begrepp som kan tolkas på olika sätt. Den enkelhet (”simplicity”) som Lisa Bodell talar om är ett tillstånd som uppfyller fyra huvudkriterier:

Minimalt. Det är detta som de flesta förknippar med enkelhet och att förenkla, det vill säga att få ut mer ur verksamheten eller medarbetarna genom att vara mer fokuserad och att eliminera eller slimma processer.

Förståeligt. Det handlar om tydlighet – inga förkortningar, ingen jargong, inga uppblåsta och överdrivna beskrivningar.

Upprepningsbart. Man uppnår effektivitet genom att vara konsekvent och undvika ad hoc-lösningar och att undvika unika anpassningar av allt som man görs.

Tillgängligt. Gör allt lätt åtkomligt, vilket omfattar att vara transparent – även utanför organisationens ramar.

Realistiska mål
– Bästa tänkbara enkelhet uppnår vi när något är så minimalt, förståeligt, upprepningsbart och tillgängligt som möjligt. Det där tillägget ”som möjligt” är viktigt, för det är varken realistiskt eller eftersträvansvärt att allt ska vara totalt strömlinjeformat. Det finns en gräns, säger Lisa Bodell.

Hon förklarar med ett exempel: ett 100-sidigt avtal är antagligen onödigt komplext och behöver förenklas. Att kondensera det till en enda sida kan tyckas vara fantastiskt, men risken är då att man måste ägna en massa tid åt att förklara det som är utelämnat. Kanske är det optimala att kontraktet ryms på tio sidor?

Ökat engagemang
Lisa Bodell menar även att enkelhet blir en allt viktigare faktor att ta fasta på för dagens verksamheter.

– Komplexitet dödar verksamhetens innovationskraft och förmåga att anpassa sig. Därför håller enkelhet på att bli den främsta konkurrensfördelen, oavsett branschtillhörighet.

Förenklingen som Lisa Bodell förespråkar handlar till stor del om att skala bort onödiga och tidsödande uppgifter som inte bidrar till företagets mål. Dessutom är detta ofta uppgifter som är rent ut sagt tråkiga, menar hon.

– Alla som jag möter, oavsett var i världen jag är, säger att deras arbetsdagar fylls av möten och e-post. Det blir ju helt fel, det är ingen som kliver upp morgonen och känner ett sug efter att sitta i möten och svara på e-post, säger hon och tillägger:

– Genom att anamma en enkelhetskultur kan man skala bort det som är överflödigt och låta medarbetarna fokusera på det viktiga. De kommer att känna sig mindre överbelastade, och deras engagemang kommer garanterat att öka.

Varför enkelhet vinner 
Här kan du ta del av Lisa Bodells berikande medverkan på årets Telia Connect2Business. Välkommen att även återse eller uppleva eventet på www.telia.se/c2b.

Läs också
Knepen som förenklar verksamheten
Världsunik lösning för digital flygledning
Så gynnas vården i Kalmar län av it