Estland tar täten i digitaliseringen

Estland är en digital pionjär där myndigheterna erbjuder omkring 3 000 e-tjänster. Nu vill premiärminister Taavi Rõivas se ett utökat samarbete, för att se till att regionen Norden-Baltikum behåller sin internationella konkurrenskraft.

Estland har blivit något av en ”snackis” tack vare sin digitala pionjäranda1. I dagens läge har de kommit långt med att erbjuda ”myndigheter som tjänst”, som premiärminister Taavi Rõivas uttrycker det. De kan till exempel erbjuda omkring 600 e-tjänster för privatpersoner och 2 400 e-tjänster för företag.

Taavi Rõivas har bjudits in till betydligt större länder än lilla Estland, bland annat Tyskland, för att berätta om sina strategier och erfarenheter. Men nu är han ivrig att ta nya kliv framåt.

– Det är inte enbart Estland, utan hela regionen Norden-Baltikum – som ligger i framkant när det gäller digitalisering. Och det är viktigt att vi aktivt ser till att bevara den positionen för att behålla vår internationella konkurrenskraft inom olika områden, säger han.

Bollen ligger hos myndigheterna
Det går givetvis inte att slå sig till ro och tro att försprånget finns kvar; många andra nationer och regioner satsar just nu stort på att utveckla infrastruktur och tjänster som är kopplade till digitalisering, konstaterar han.

– I vår region har vi emellertid en stor fördel: här finns den bästa undervisningen, vilket utgör ett betydelsefullt fundament för den kommande utvecklingen, säger han.

Det talas en del om kommande utbyggnad av infrastruktur för att ännu fler ska kunna ha tillgång till alla tjänster, men det är inte där skon klämmer, enligt Taavi Rõivas.

– Snabbt internet är en hygienfaktor, men jag anser att de tekniska förutsättningarna redan finns – nu ligger bollen hos myndigheterna i respektive land. De måste ta ett samlat grepp och gå i bräschen för utvecklade digitala tjänster.

Starta företag på 18 minuter
Taavi Rõivas berättar gärna om de olika fördelarna som estniska medborgare har av myndigheternas e-tjänster, som exempelvis möjligheten att starta ett företag genom en helt digital ansökan som undertecknas med e-legitimation.

– Vi har fått ner handläggningstiderna för att starta företag till mindre än en arbetsdag. Rekordet är faktiskt en handläggningstid på 18 minuter.

Förutom att det underlättar för medborgarna så innebär den långt gångna digitaliseringen tydliga besparingar för samhället – i Estland sparar man tack vare detta omkring två procent av BNP, enligt Taavi Rõivas.

– Nästa steg är att utöka samarbetet på olika fronter. Jag vill att det ska kunna gå att använda sig av sin e-legitimation över nationsgränserna, så att det till att börja med är samma system i hela EU. När det gäller att utveckla regionen Norden-Baltikum så tänker jag mig att det ska gå att etablera nätverk för startup-bolag för ökat samarbete och erfarenhetsutbyte.

Telia Talks
I oktober var Estlands premiärminister Taavi Rõivas på besök i Stockholm och deltog i ett seminarium tillsammans med Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister och Johan Dennelind, VD Telia Company. Telia Talks-seminariet finns att se här.  

Foto: Bertil Ericson/TT

1 Läs mer här.