Standarder efterfrågas inom e-hälsa

Det kommer allt fler digitala lösningar som ska effektivisera och förbättra vården på olika sätt. Men för att de ska fungera tillsammans krävs standarder – och att man vet hur de ska användas.

Den så kallade välfärdstekniken har goda förutsättningar för att bidra till att vård och omsorg effektiviseras. Det handlar bland annat om att göra vardagen enklare för patienter och ge dem möjligheter att själva ta hand om en del av sin egen hälsa.

Men för att möjliggöra att effektiviseringarna ska ge maximal effekt behövs det gemensamma standarder.

– Det finns en mängd olika aktörer som tar fram nya lösningar inom det här området just nu. Dessa lösningar behöver kunna fungera tillsammans i ett större ekosystem – i annat fall spelar det inte så stor roll hur bra den enskilda lösningen är, säger Peter Furster på Nordic Medtest, en oberoende verksamhet för kvalitetssäkring av it i vården.

Han förklarar:

– Om lösningarna inte fungerar tillsammans, med utgångspunkt i ett antal grundläggande fundamentala regler, kommer vården att bli dyrare, sämre och farligare än den skulle behöva vara, säger han.

Finns många standarder
En av poängerna med att använda standarder är att lösningar och produkter ska kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet. Målet är att olika aktörers tjänster och produkter ska kunna fungera tillsammans och att enskilda komponenter kan passa i olika lösningar.

– Problemet är inte att det saknas standarder, för det finns säkert minst ett 50-tal standarder inom vård och omsorg. Det jag saknar är en tydlig beskrivning av vilka standarder som ska användas – och inte minst hur de ska användas.

Han konstaterar att en av svårigheterna med att skapa ett gemensamt ramverk är att ansvaret är spritt över olika aktörer, där bland annat Socialstyrelsen, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och inte minst eHälsomyndigheten har saker att säga till om.

– Dessutom är det här ett komplext och känsligt område, så vägvalet kommer att få stora konsekvenser. Även om jag tycker att det är bråttom att få fram den här typen av gemensamma nationella beskrivningar, så har jag förståelse för att det tar tid. Har man väl börjat styra en supertanker så tar det tid att vrida om kursen; det är bra om det är rätt kurs från början, säger Peter Furster.

Internationella sammanslutningar
SKL förespråkar att man deltar i internationella sammanslutningar på standardiseringsområdet, till exempel IHE och Continua Alliance. Telia ser till att förhålla sina lösningar till just Continua, berättar Hjalmar Jakobsson, Enterprise Architect inom Healthcare på Telia.

– Standarder är jätteviktigt för oss, eftersom vi värnar om en öppenhet. Vi har vår expertis och kan vårt område, vilket innebär att i flera lösningar vill och behöver vi ha samarbetspartners som fyller på med funktionalitet. Då gäller det att det inte råder något tvivel om hur man ska arbeta mot de standarder som finns, säger han.

Nyttan med standarder märks dels inom lösningarna, till exempel när en tjänst eller en produkt ska dela med sig av information; då krävs det att det sker på ett sätt så att mottagaren först kan ta emot och därefter använda information.

– Det är också en fördel för kunden, eftersom det minskar inlåsningseffekten. Man ska till exempel kunna byta tjänsteleverantör utan att det innebär en avskräckande stor arbetsinsats.

Läs också
Slussar skapar bättre vård
Varnar när du glömt ett piller
Så ska drönare hjälpa vid katastrofer