Bättre vård med ökade kontakter

Att öka kontaktytorna inom sjukvården är ett av de övergripande målen med svenska Meduniverse. Läkaren Anders Hansen välkomnar initiativet och ser det som ett unikt sätt att få ny kunskap.

Läkemedelsbranschen är en av de branscher som är allra sist in i den digitala transformationen. Det konstaterar Anna Omstedt Lindgren, vd på Meduniverse, som hon och Anna Norin startade för sju år sedan.

Med hjälp av Meduniverses mjukvara kan läkemedelsföretagen skapa och sprida fiktiva, interaktiva patientfall kring sina produkter för att informera om hur de används och om vilka riktlinjer som finns för behandlingen.

– Läkare och annan personal kan testa och uppdatera sina kunskaper, samtidigt som de får svara på frågor om hur de skulle agera i olika fall och situationer. De får feedback på sina svar och kan även se hur kollegorna har svarat, säger Anna Omstedt Lindgren.

Informationsutbytet kan i slutändan vara värdefullt för patienter, som i högre utsträckning kan få tillgång till den senaste behandlingen och veta att den sker på rätt sätt.

– Det finns en informationshantering inom vården som har varit svår att upprätthålla: läkemedelsföretagen har en skyldighet att informera om nya mediciner och läkarna har en skyldighet att ta till sig denna information, säger Anna Omstedt Lindgren.

Efterlängtat initiativ
Psykiatern Anders Hansen är en av de läkare som har börjat använda Meduniverse regelbundet.

– Det är ett väldigt bra inlärningstillfälle, bland annat tack vare systemet med interaktiva patientfall som man kan följa i text, ljud och videosekvenser. I och med att man får kontinuerlig feedback ger det så otroligt mycket mer än en traditionell fråga-svar-metod för att testa sina kunskaper. Här får jag fördjupning och ”kött på benen”, säger han.

Han håller med Anna Omstedt Lindgren om att digitaliseringen går långsamt på många håll inom vården.

– Inte minst inom utbildningsdelen behövs den här typen av initiativ. Det finns inget direkt alternativ till Meduniverse just nu – det skulle vara att läsa traditionella textböcker i så fall, men det känns mer tidskrävande. Informationen i Meduniverse känns dessutom mer objektiv och relevant än den som läkemedelsföretagen presenterar i andra sammanhang, till exempel när de bjuder in till läkarluncher.

Halkat efter i digitaliseringen
Anna Omstedt Lindgren tror att vi kommer att få se en ”ketchupeffekt” inom läkemedelsbranschen snart – när alla de som inte har tagit några digitala steg plötsligt ska försöka hinna ikapp.

– De första branscherna som tog tillvara på digitala affärsmöjligheter var porr- och spelbranscherna. Sedan kom ekonomisektorn, med framför allt bankerna, och därefter i stort sett alla andra. Jag har sett uppgifter om att det är 75 procent av företagen inom läkemedelsindustrin som fortfarande står handfallna och inte vet vad de ska göra med de digitala möjligheterna, säger hon.