Blockkedjan vinner mark

Enligt en prognos från World Economic Forum kommer tio procent av världens samlade BNP kommer att vara registrerat i en blockkedja år 2025. Vad kommer det i så fall att innebära? Experten Linus Lovén berättar om vad vi har att vänta.

Bitcoin och blockkedjan är två begrepp som dyker upp allt oftare, men som många fortfarande har en rätt luddig bild av. Linus Lovén, civilekonom och författare till boken ”Bitcoin – en finansiell revolution” gör en liknelse för att förklara hur det hänger ihop:

– Tänk dig att vi har byggt ett nytt jetplan. Då är blockkedjan planets motor, det som gör det möjligt att flyga. Men för att motorn ska fungera behövs det bränsle – och det är så bitcoin fungerar i det här nya finansiella systemet, säger han.

Han beskriver också blockkedjan som ett slags molnbaserat bokföringssystem där det går att strukturera ägarskap.

– Men blockkedjan är, till skillnad från ett bokföringssystem eller en flygplansmotor, inte ägt eller kontrollerat av en enskild person eller organisation. Det är systemet i sig, hela nätverket, som får blockkedjan att fungera.

Ingen digital valuta
Linus Lovén beskriver även bitcoin utifrån vad det inte är – för det är nämligen inte en digital valuta, menar han, i alla fall inte i traditionell mening.

– Namnet bitcoin är rätt olyckligt, eftersom det för tankarna till fysiska mynt. Vad det handlar om är ett system för kommunikation mellan två parter utan att det behövs en tredje part. I dagens penningtransaktioner har vi alltid en bank eller motsvarande i botten. Det behövs inte i blockkedjan.

Det är ett betydligt mer dynamiskt sätt att hantera transaktioner än i dagens läge, bland annat genom att varje överföring kan innehålla inprogrammerade villkor. Det vill säga att exempelvis en transaktion genomförs först när – och precis i det ögonblick – som dessa villkor är uppfyllda.

Som internet 1992
– Vad det här kommer att innebära är inte lätt att sia om i dagens läge. Jag ser det som att tekniken med blockkedjor befinner sig på samma utvecklingsnivå som internet gjorde omkring 1992, säger Linus Lovén.

Vid det laget fanns det en del som siade om att internet skulle bli något stort, även om man inte kunde peka på exakt hur det skulle användas, medan väldigt många bara tyckte att det var svårt att begripa hur tekniken skulle kunna användas på ett seriöst sätt.

– Och på precis samma sätt som Internet används för nästan oändligt många syften i dagens läge kommer den här tekniken att få en snabb exponentiell tillväxt av applikationer när det sätter fart.

Utmaning för banker
Han tror dock inte att vi kommer att få se varor som är prissatta i bitcoin i någon större utsträckning.

– Vi kommer att ha kvar våra traditionella valutor, men däremot kommer allt fler transaktioner att ske i blockkedjor. Det vill säga utan inblandning av banker, vilket innebär en enorm framtida utmaning för den branschen.

Utvecklingen av blockkedjor hänger tätt samman med utvecklingen av Internet of Things, IoT, menar Linus Lovén.

– Inom det området kommer det snabbt att bli riktigt stort. När maskiner pratar med maskiner och man blandar in finansiella transaktioner som i de flesta fall handlar om små summor, då passar det perfekt med ett peer-to-peer-system där transaktionerna är snabba och billiga. Som i blockkedjan.

Blocken behöver bli större
En av riskerna är att transaktionerna i systemet måste godkännas av nätverket, vilket innebär att om någon får kontroll över mer än 50 procent makt över nätverkets totala styrka kan denne potentiellt sätt godkänna oriktiga transaktioner.

– Men för att få den makten måste du investera så otroligt många miljarder – och det kommer inte att ske, det finns ingen som har drivkraften att vilja betala hur mycket som helst för att sabotera. Det kan man i så fall redan göra i andra sammanhang.

Den största utmaningen enligt Linus Lovén är blockstorleken, nämligen att blocken är för små för framtidens behov.

– Det är dock något som alla är medvetna om, och det arbetas för fullt med att lösa det. Det är inget som kommer att vara ett hinder i praktiken. Blockkedjorna är här för att stanna.


Tips! Läs mer om Linus Lovén och hans bok här:
http://www.blockkedjan.se

Källa: www.coindesk.com/world-economic-forum-governments-blockchain/