Smarta städer sparar tid och miljö

I den smarta staden kommer tjänstemän, politiker och medborgare ha nytta av öppen data från olika källor. Nya tjänster kommer att underlätta och effektivisera vardagen för många, samtidigt som de bidrar till minskad miljöbelastning.

Många svenska städer blir nu successivt allt ”smartare”, med bland annat effektiviserade administrations- och kommunikationstjänster hos myndigheter. Nästa steg mot ”den smarta staden” blir att samla in och tillgängliggöra data, både för att underlätta befintliga tjänster och för att skapa helt nya.

Det kan exempelvis handla om trafikplanering, där datainsamling och realtidsanalyser skulle kunna informera trafikanter om aktuell framkomlighet på gator och vägar men också föreslå alternativa rutter. Ett annat exempel är att vägleda bilister till närmsta lediga parkeringsplats, som redan idag sker i Linköpings parkeringshus och i Mall of Scandinavia i Solna.[1] Båda dessa åtgärder sparar tid för trafikanter och dessutom minskar utsläppen, och därmed miljöbelastningen.

Satsar på öppen data
Helsingborg utsågs till Sveriges bästa it-kommun 2015, och enligt it-utvecklingschefen Jukka Heino är satsningar på system som bygger på inhämtad och bearbetad data ännu i sin linda.

– Själva har vi enbart genomfört det i blygsam omfattning än så länge, till exempel att vi gör mätningar av luftkvaliteten i city och publicerar resultatet på vår webb. Vi har också sensorer som mäter antalet cyklister som passerar Knutpunkten – stadens trafikcentrum, säger han.

Han berättar att de emellertid satsar intensivt på att tillgängliggöra data, så att externa innovatörer får möjlighet att utgå från stora mängder öppen data.

– Redan under 2016 kommer vi att få ut data från ett tiotal nya källor. Det skulle kunna gå fortare, men det gäller att de som äger datakällorna känner sig bekväma med att lämna ut data. Vi får ofta frågan ”Vad ska det användas till?”, men det kan vi inte svara på. Det är inte heller kommunens uppgift; vi ska tillhandahålla data och skapa möjligheter för andra aktörer.

Sparar tid och miljö
Jukka Heino ser emellertid stora användningsområden på en mer övergripande nivå med en ökad tillgång till öppen data – förutsatt att någon tar tillfället i akt och tar hand om den.

– Det kan bli tjänster för tre olika kategorier användare som jag ser det: tjänstemän, politiker respektive medborgare.

Tjänstemännen kan till exempel se trafikbeteenden i detalj och därmed få information om var det finns problem i framkomligheten. Detta kan sedan bli en fråga för politiker, om det är så att den bästa lösningen för problemen är en ombyggnad. Medborgaren får i sin tur via datainsamlingarna veta hur det går att ta sig till jobbet utan att fastna i trafikstockningar vid problemområdena.

Ett annat exempel är att förse soptunnor med sensorer så att dagens fasta rutter ersätts med behovsrelaterade rutter, där enbart de fulla tunnorna töms. Det sparar tid och pengar för kommunen, och därmed även i slutändan för medborgarna. Dessutom gör optimerade rutter att det blir mindre utsläpp.

Agerar som ett startup-företag
Exakt vilka resultat som helsingborgarna kommer att kunna märka av kommunens digitalisering går alltså inte att förutspå, däremot står det helt klart att kommunen kommer att fortsätta arbeta i samma anda som gjorde att man utsågs till landets bästa it-kommun, lovar Jukka Heino:

– En anledning till att vi har kommit långt är att vi agerar som ett modernt startup-företag kring de här frågorna: vi har korta projekt som vi snabbt utvärderar. Är inte resultatet tillfredsställande går vi raskt vidare till nästa projekt. Vi lär oss medan vi springer, säger han.

Källa:
[1] www.swarco.se

Välkommen att höra mer om drivkrafterna som får det att hända! - Telia i Almedalen 2016:
Digitalisering och samverkan – drivkrafterna för innovation
Tid/Plats: 6 juli 08:30 – 10:00 Rosenhill St Hansgatan 9 i Visby / LIVE

Kan Sverige behålla konkurrenskraften när digitaliseringen förändrar världen? Vilka krav ställs på innovation, förändringstakt och samarbete? Telia Companys Sverige VD Hélène Barnekow  ihop med bl.a. Sofie Lindblom, innovationschef på Spotify och Charlotte
Brogren, Vinnovas generaldirektör ger svar.