Nyttan med den digitala arbetsplatsen

Traditionellt har en arbetsplats varit synonymt med en specifik fysisk plats, som ett kontor. Den digitala transformationen förändrar detta, vilket medför att såväl produktivitet som medarbetarnöjdhet kan öka.

Den digitala arbetsplatsen, som är anpassad till moderna affärsmodeller, bygger på en hög grad av flexibilitet: Det ska gå att utföra sina arbetsuppgifter varsomhelst, närsomhelst och från alla enheter. Det är en arbetsplats med en hög grad av mobilitet, vilket därmed ger möjligheter till produktivitetsvinster.

– Åtta av tio företag som inför lösningar för mobilitet får en ökning av produktivitet på över tio procent, och hälften av dem förväntar sig en ökning på minst 20 procent, säger Mille Beckman på Telia, konceptansvarig för den digitala arbetsplatsen.

Snabbare ut på marknaden
Företag har mycket att tjäna på den här typen av förändringar, konstaterar han. Förutom att den ökade produktiviteten påverkar kostnadseffektiviteten, kommer det även gå att förbättra innovationskraften och komma ut snabbare på marknaden med nya produkter eller tjänster.

– Nya digitala kontaktytor för utbyte av information är en värdefull tillgång när man vill öka den kreativa kraften i verksamheten, säger Mille Beckman. Dessutom kan man förvänta sig vinster som är mer indirekta:

– När fler kan arbeta mer flexibelt ökar också medarbetarnöjdheten, vilket i sin tur kan bidra till minskad personalomsättning och sjukfrånvaro.

Nya förväntningar
Ytterligare en viktig faktor när det gäller medarbetare är att den nya generation som är på väg ut i arbetslivet har vuxit upp med individualiserade användarupplevelser, något som de förväntar sig även på en arbetsplats.

– Dessa nya unga medarbetare värdesätter självständighet, kreativitet och flexibilitet betydligt högre än vad tidigare generationer gjort. Till exempel anser åtta av tio anställda under 30 år att möjligheten till flexibelt arbete är avgörande för valet av arbetsgivare.

Det går också att se en trend kring anställningsformer, där frilans- och distansarbete accelererar både i Sverige och internationellt. Cirka hälften av den amerikanska arbetskraften bedöms vara frilansande år 2020 och distansarbete spås vara normen i Storbritannien år 2022.

Enhetlig upplevelse
Sist men inte minst kommer den digitala arbetsplatsen ge positiva effekter för kunderna, menar Mille Beckman:

– Både kunder och medarbetare kan få en enhetlig och positiv upplevelse av företaget, oavsett om mötet är fysiskt eller virtuellt. Den ökade graden av mobilitet ger även en flexibilitet när det gäller att möta kund- och leverantörsbehov. Det gör också att företag kan skapa nya innovativa tjänster med attraktiva erbjudanden som lätt anpassas efter kundens specifika förutsättningar.

Här kan du ladda ned: Rapport om arbetsplatsen – i digital förändring