IoT inför 2020 – från uppkoppling till sammankoppling

I dagens läge finns det här i Norden dubbelt så många uppkopplade prylar som invånare. Förhållandet kommer att förändras snabbt, och år 2020 kommer varje nordbo ha i genomsnitt fem uppkopplade prylar enligt en ny rapport.

I de nordiska länderna har vi kommit långt inom användningen av uppkopplade saker –Internet of Things (IoT) – jämfört med andra regioner. Utvecklingen har redan haft stor påverkan på många delar av samhället, bland annat genom att långa produktionscykler har ersatts av kontinuerliga utvärderingar och uppdateringar; produkterbjudanden har övergått till tjänsteleveranser och till synes solida affärsmodeller har satts under hård press av oväntade uppstickarföretag.

I en ny rapport från TeliaSonera och Arthur D Little presenteras IoT-statusen i allmänhet i Norden, och man gör även en djupdykning i ett område där det händer extra för närvarande: uppkopplade fordon. [1]

– Under perioden 2015-2020 lär vi se en tredubbling av antalet uppkopplade fordon, och år 2020 beräknas upp till hälften av alla bilar ha internetuppkoppling, säger Hans Dahlberg, chef för TeliaSoneras globala IoT-tjänster.

Växer snabbt inom vård och hälsa
Det är emellertid inte enbart fordon som kommer att vara uppkopplade i vår närhet framöver. Enligt rapporten kommer vi nordbor att omges av i genomsnitt minst fem uppkopplade prylar år 2020.

Ett av områdena, vid sidan om fordon och transporter, som kommer att växa snabbast de kommande åren är vård och hälsa.

 

– Med en tydlig demografisk förändring framför oss – vi blir allt äldre – kommer förebyggande vård vara något som är viktigt för både individer och samhället. Det finns gott om pilotprojekt inom området, men bland annat regelverk och integritetsfrågor har hittills varit barriärer för att de ska utvecklas till färdiga produkter.

Ytterligare ett starkt tillväxtområde är uppkopplade industriella processer, med bland annat automatisering och robotisering som ger vinster inom effektivitet, produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö.

Totalt beräknas omsättningen på den nordiska IoT-marknaden växa med 17 procent per år fram till 2020, då den omsätter 12 miljarder euro.

Från uppkoppling till sammankoppling
De kommande åren kommer IoT ta ett nytt steg i utvecklingen, framgår det av rapportens sammanfattning: enkelt uttryckt kan man säga att det hittills har funnits gott om uppkopplade prylar, och nästa steg blir att de i betydligt högre grad blir sammankopplade.

– Det här involverar en utveckling kring hur information och ”big data” samlas in, säkras, lagras, analyseras – och kapitaliseras. Data är en ytterst värdefull tillgång framöver, kanske kan man likna det vid den nya tidens olja, säger Hans Dahlberg.

Ett exempel på nyttan av datatillgång är servicebolag som med hjälp av rätt information går från att hjälpa kunden med reparationer till att ligga steget före – från ”repaired till prepared”. Servicemodellen ändras till att i förväg meddela kunden om potentiella problem, och varför inte till och med laga felet så att kunden slipper bekymra sig överhuvudtaget?

[1] Läs hela rapporten här: Ny rapport om sakernas intenet.