Du surfar som hemma i Europa*

Har du mobilabonnemang hos oss surfar och ringer du för samma pris som inom Sverige i *EU/EES.

Man med hörlurar tittar mot solen

Tillgängliga nätverk inom hela EU/EES är 2G, 3G, 4G och 5G. Förutom i Liechtenstein där 2G, 3G och 4G är tillgängliga.

Om det ingår roamingtjänster (tal, sms, mobildata) i ditt avtal ger vi dig tillgång till dessa i lika god eller bättre kvalitet även när du reser i länder inom EU/EES. Dock kan det vara så att tjänster som tillhandahålls av specifika operatörer i vissa EU/EES-länder inte håller samma kvalitet på grund av andra tekniska förutsättningar (till exempel olika nätverksgenerationer) eller påverkan av externa faktorer (som topografi). Om avvikelserna i kvalitet är så betydande att de avsevärt påverkar din användning av specifika tjänster (t.ex. hindrar storskalig dataöverföring eller videostreaming) ber vi dig att meddela oss detta så att vi kan undersöka orsaken i enlighet med våra skyldigheter gentemot dig.

Inom Norden och Baltikum (Danmark, Finland, Norge samt Estland, Lettland, Litauen) kan du använda hela den surfmängd som ingår i ditt abonnemang. Önskar du köpa till extra kan du fylla på med surf precis som hemma.

I övriga EU/EES-länder kan du använda den surfmängd som ingår i ditt abonnemang, upp till 50 GB. Har ditt abonnemang en surfmängd som är lägre än 50 GB kan du fylla på med surf precis som hemma, tills att du når surfbegränsningen. Skulle det vara så att du når surfbegränsningen på 50 GB men vill fortsätta surfa kan du göra det mot en rörlig (reglerad) taxa på 24,80 kr/GB.

För mobila bredband med möjlighet till roaming är surfbegränsningen 20 GB. Har ditt mobila bredband en lägre surfmängd än 20 GB, kan fylla på med surf tills att du når surfbegränsningen. Om surfbegränsningen på 20 GB uppnås men du vill fortsätta surfa kan du göra det mot en rörlig (reglerad) taxa på 24,80 kr/GB.

Fria samtal, sms och mms från ett EU/EES-land till Sverige samt inom/mellan länderna i EU/EES ingår i mobilabonnemanget precis som inom Sverige. Gäller inte betalsamtal/sms/mms.

För samtal/meddelanden till länder utanför EU/EES gäller pris enligt roamingprislista. Se priser här.

Samtal och meddelanden från Sverige till EU/EES-länder ingår inte, se priser för samtal till utlandet här.

Läs mer om tjänsten Till Europa för billigare samtal från Sverige till EU/EES-länder här.

Samtal, sms och mms från ett EU/EES-land till Sverige samt inom/mellan länderna i EU/EES har samma rörliga priser som inom Sverige. Gäller inte betalsamtal/sms/mms.

För samtal/meddelanden till länder utanför EU/EES gäller pris enligt roamingprislista. Se priser här.

Samtal och meddelanden från Sverige till EU/EES-länder ingår inte, se priser för samtal till utlandet här.

Läs mer om tjänsten Till Europa för billigare samtal från Sverige till EU/EES-länder här.

För mobilabonnemang som har fria samtal, sms och mms inom Sverige gäller nu även fria samtal, sms och mms från ett EU/EES-land till Sverige. För mobilabonnemang med rörligt pris gäller samma priser som inom Sverige för trafik till Telias mobilnät.

Priserna för samtal till utlandet följer en egen prislista

Se priser för samtal till utlandet här

Läs mer om tjänsten Till Europa för billigare samtal från Sverige till EU/EES-länder här

För mobilabonnemang som har fria samtal, sms och mms inom Sverige gäller även fria samtal, sms och mms från ett EU/EES-land till ett annat EU/EES-land samt inom ett EU/EES-land. För abonnemang med rörligt pris gäller samma priser som inom Sverige för trafik till mobil i annan (än Telia) mobiloperatörs nät.

Då gäller roamingpris för det landet du befinner dig i. För samtal/meddelanden till länder utanför EU/EES gäller pris enligt roamingprislistan. Se priser här

Att ringa/skicka sms/mms till Sverige betyder att ringa/skicka sms/mms till svenska (+46) nummer. Att ringa/skicka sms/mms inom EU/EES innebär att ringa/skicka sms/mms till nummer med ett landsnummer kopplat till ett EU/EES-land.

Att t ex ringa ett amerikanskt nummer (+1) men där användaren befinner sig i Sverige eller i ett EU/EES-land prissätts som samtal från landet du befinner dig i till USA enligt prislista på telia.se/foretag/utomlands.

Med Touchpoint/Touchpoint Plus rings roamingsamtal inom EU/EES enligt mobil prissättning inom Sverige. Meddelanden och surf kan användas på samma sätt som på ett Jobbmobilabonnemang utan växellösning.

Med Office Extension används det pris som gäller för samtal som går utanför växeln inom Sverige även för roamingsamtal inom EU/EES. Meddelanden och surf kan användas på samma sätt som på ett Jobbmobilabonnemang utan växellösning.

För roamingsamtal till Sverige gäller samma priser som inom Sverige för trafik till Telias mobilnät.

För roamingsamtal inom och/eller mellan EU/EES-länder gäller samma priser som inom Sverige för trafik till mobil i annan (än Telia) mobiloperatörs nät.

Nej, surfhastigheten begränsas inte när du roamar inom EU/EES. Dock beror surfhastighet även på andra faktorer som t ex täckning och kapacitet där du befinner dig. Innehåller ditt abonnemang någon form av begränsad hastighet i Sverige, kommer samma begränsning att användas inom EU/EES.

Länder inom EU:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Franska Guyana, Franska Västindien, Grekland, Guadeloupe, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Nederländerna, Polen, Portugal, Réunion, Rumänien, Saint Martin, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Länder inom EES:

Island, Liechtenstein, Norge.

I länder som Storbritannien, Schweiz, Serbien, Montenegro med flera som inte är EU/EES-länder gäller pris enligt roamingprislista. Se priser till utlandet här.

Storbritannien är inte längre en del EU och villkoren för vad som gäller inom EU/EES är inte längre tillgängliga. Från och med 13 december 2022 har vi istället ett antal tjänster som gör att du kan använda din mobiltelefon effektivt. Utlandspaket för surf respektive samtal för kortare vistelse (14 dagar) eller prenumerationstjänsterna Surf i utlandet/Samtal i utlandet för frekvent resande. Läs mer här.

Våra Utlandspaket består av Surfpaket och Samtalspaket.

  • Surfpaket finns i två storlekar i Storbritannien, 5GB för 199 kr/köp respektive 20GB för 399 kr/köp.

  • Samtalspaketet innehåller 1 000 samtalsminuter och kostar 199 kronor/köp.

Med dessa kan du under 14 dagar fortsätta få ut det bästa av din mobiltelefon vid vistelse i Storbritannien. Utlandspaketen går att köpa via det sms eller kort som skickas vid ankomst till Storbritannien, alternativt i förväg via sms eller kort. Läs mer här.

Båda prenumerationstjänsterna Surf i utlandet och Samtal i utlandet kostar 199 kr/månad. Med dessa kan du fortsätta få ut det bästa av din mobiltelefon vid vistelse i Storbritannien och 42 andra länder.Surf i utlandet innehåller 10GB surf, och Samtal i utlandet innehåller 1 000 samtalsminuter att använda i alla de länder som ingår i tjänst. Innehållet går att använda under en kalendermånad och fylls på med nytt innehåll varje månad så länge du har kvar dina tilläggstjänster. Läs mer här.

All prisinformation avseende Storbritannien hittar du i utlandsprislistan.

Nej. EU-reglerna gäller tillfälliga vistelser i andra EU/EES-länder än ditt eget. Om du t.ex. flyttar utomlands måste du skaffa ett lokalt mobilabonnemang. Det är inte meningen att du ska använda ditt abonnemang som en permanent lösning vid utlandsvistelse.

Vad innebär tillfälliga vistelser?

Om din förbrukning under en fyramånadersperiod är större utomlands än i Sverige eller befinner dig fler dagar utomlands än i Sverige räknas det som permanent roaming eller s.k. extremanvändning.

Vad händer då?

Du blir kontaktad via sms om extremanvändning. Väljer du att fortsätta kommer du debiteras enligt reglerad taxa (pris exkl. moms):

Samtal 30 öre/min
SMS 10 öre/styck
MMS 7 öre/styck
Surf 7 öre /MB

För mobila bredband med möjlighet till roaming är surfbegränsningen 20GB. Detta betyder att mobila bredband med större surfmängd än 20GB, kan använda upp till 20GB av totala surfmängden vid roaming inom EU/EES.

Inom Norden och Baltikum (Danmark, Finland, Norge samt Estland, Lettland, Litauen) kan du använda hela din surfmängd under förutsättning att det mobila bredbandet innehåller möjlighet till roaming.

Har du ett mobilt bredbandsabonnemang med en surfmängd mindre än 20GB kan du använda hela surfmängden som ingår i abonnemanget inom EU/EES. Detta under förutsättning att det mobila bredbandet innehåller möjlighet till roaming.

För mobila bredband tecknade efter 2017-06-15 kan du endast surfa i Sverige.