Överför samtal i Touchpoint

Med Touchpoint-appen är det enkelt för dig som användare i växeln att flytta ett pågående samtal till en kollega eller valfri kontakt i telefonboken.

Så här överför du ett samtal:

1. Öppna Touchpoint-appen under det pågående samtalet.

2. Välj den kollega eller kontakt du önskar överföra samtalet till i appens telefonbok.

3. Du får nu tre val:

  • Överför direkt (Ingen överlämning)
  • Ring och överför (Överlämning)
  • Trepartsamtal (Gruppsamtal)

4. Klart!

SÖK SUPPORT