Skapa en touchpoint-rapport i Statistik Bas

Statistik Bas-rapporterna är designade för att vara enkla och att uppfylla de vanligaste behoven gällande kommunikationsrapportering.

 1. Välj rapporteringsperiod och tid på dygnet

  Börja med att välja vilken Period du vill att rapporten ska avse. Välj ett från och till datum genom att klicka på kalenderikonen. Du kan byta månad och år med pilarna högst upp.

  Du kan även välja vilken tid på dygnet du vill att rapporten ska avse genom att klicka på klockikonerna till höger om start- och sluttiderna.

 2. Välj veckodagar och format

  Under fliken Inställningar kan du välja de veckodagar du vill inkludera i rapporten. 

  Du kan även välja vilket format du vill att tidsvärden – till exempel samtalstider – ska presenteras i.

 3. Välj rapporttyp

  Välj vilken typ av rapport du vill skapa genom att klicka i rullgardinslistan. Tillgängliga rapporter presenteras uppdelade per rapporttyp.

  För att exempelvis skapa en Användarrapport, börja med att klicka på Användare för att se alla tillgängliga rapporttyper.

  Se alla rapportyper här.

 4. Filtrera mätobjekt

  När du väljer en rapport i listan så laddar systemet in de mätobjekt som är tillgängliga från ditt konto för den valda rapporttypen. Om det är ett stort antal mätobjekt i listan har du möjlighet att filtrera dessa genom att ange ett sökkriterium i filtertextrutan. 

  När du skriver så filtreras de synliga mätobjekten automatiskt till att endast innehålla de som matchar din sökning.

 5. Skapa din rapport

  När du har valt ett eller flera mätobjekt i listan genom att klicka i kryssrutan till vänster om mätobjektet så kommer en Bearbeta-knapp att bli synlig. Klicka på knappen Bearbeta för att skapa en rapport med de inställningar du angett i tidigare steg. Rapporten skapas nu och du kan eventuellt se en laddningssida om rapporten tar mer än några sekunder för systemet att skapa.

SÖK SUPPORT