Kom igång med dashboard

Med Dashboard får du ett flexibelt verktyg för att visualisera viktig statistik och information samlat på ett ställe.
Du bygger din Dashboard genom att lägga till små fönster, så kallade widgets, och fyller sedan dina widgets med information som är intressant för dig och din verksamhet.
Dashboard hjälper er att snabbt få koll på er statistik, utan att behöva öppna rapporterna. Den uppdateras automatiskt och finns tillgänglig via både dator, TV-monitor, mobil och surfplatta.

 

Dashboard är en funktion i Statistik Utökad, för att få tillgång till Dashboard behöver alltså du som användare ha tillgång till Statistik Utökad. Det är sedan härifrån Dashboard hämtar den statistikdata som presenteras.

Skapa en dashboard

 1. Starta Dashboard-funktionen genom att gå till startmenyn i Statistik-gränssnittet, och välj Dashboard (endast Statistik Utökad)
 2. För att se tillgängliga dashboards inklusive mallar väljer du Gå till dashboardkatalogen
 3. Välj Skapa ny för att skapa en ny personlig dashboard. Namnge din Dashboard och välj sedan Skapa.
 4. Skapa ny från standardmall skapar en ny dashboard baserad på de mallar som finns konfigurerade. Finns inga mallar sparade så visas inte detta val.
  Vid ändring av en Dashboard som skapats från en mall blir du tillfrågad om att antingen kopiera eller ändra befintligt mall. Väljer du att skapa en kopia så sparas en ny mall med dina ändringar, samtidigt som den ursprungliga mallen finns kvar i Dashboardkatalogen.

Bygg din dashboard

När du skapat en ny dashboard finns det färdiga layouter att använda för att snabbt komma igång. Genom att exempelvis klicka på 2 x 3 kommer en Dashboard skapas med två rader som innehåller tre rutor (widgets) per rad. Du kan sedan enkelt ändra genom att ta bort eller lägga till widgets och rader.

 

Lägg till innehåll

Nu är det dags att fylla din Dashboard med värdefull information.

 1. Välj Lägg till innehåll för att skapa en ny widget med innehåll till din dashboard. Finns en tom widget kan du välja “lägg till innehåll här” för att fylla den valda widgeten med innehåll.
 2. Du får en lista med innehåll som är tillgängligt för just dig, klicka på det innehåll du vill lägga till.
  Innehåll som kopplat till er statistik hittar du under Rapportinnehåll.
 3. Under Annat innehåll hittar du generella widgets och kan exempelvis lägga till genvägar, bilder, videos och ikoner.
  Här kan man även lägga till så kallat Iframe innehåll (se Avancerade).

Konfigurera Widget
När du valt widgettyp och innehåll går du vidare till konfigurerings-läget av widgeten. Beroende på widgettyp ser konfigurationsläget olika ut. Du kommer även åt konfigureringsläget efter att du har skapat en widget.

 1. Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet av en befintlig widget för att öppna konfigurationsläget
 2. Under Widgetinställningar anger du värdet för din widget
 3. Under Utseendeinställningar kan du ändra bakgrund och textfärg på widgeten
 4. För vissa widgets kan du sätta Varningsinställningar för att sätta gränsvärden som genererar varningar när ett värde är över eller under en viss gräns. Den här funktionen kan exempelvis användas om ni vill ha en varning när kötiden för en kö är för lång, eller om antal personer i kö är för hög osv.

Ta bort en widget
För att ta bort en widget klickar du på soptunnan i det övre högra hörnet av widgeten. Befinner du dig i editeringsläget av Dashboarden kan du markera en widget och välja Ta bort i verktygsfältet

Editeringsläget

I Editeringsläget kan du ändra storlek och position på dina widgets. Genom att välja pennan i högra hörnet av en widget eller välja Ändra innehåll uppe i Dashboard-menyn kommer du till editeringsläget för Dashboarden.

 • För att flytta en widget: Markera den widget du vill ändra storlek eller position på. Klicka och håll inne i mitten av widgeten och dra till önskad plats
 • Knapparna i widgetens nedre högra hörn används för att ändra storlek
 • De tre cirklarna mellan widgetraderna används för att lägga till en ny rad. Efter att en ny rad skapats kan en widget placeras i den tomma raden. Om raden hålls tom skapas ett vertikalt avstånd på 10px mellan de två raderna.
 • Verktygsfältet längst ner i editeringsläget används bland annat för att flytta en widget framåt eller bakåt, kopiera storlek från annan widget, ta bort eller ersätt widget, med mera.
För att placera dina widgets fritt, välj Fri placering. Notera att din Dashboard inte anpassas efter skrämstorlek när du väljer Fri placering.

SÖK SUPPORT