Telia försäkring

Låg självrisk
Låg månadspremie
Ingen uppsägningstid

Smart telefon, smart försäkring


I takt med att mobilerna blir smartare och mer avancerade har de också blivit dyrare. Så om du tappar bort din mobil, eller om den går sönder, kan det svida rejält i plånboken. Om den skulle bli stulen riskerar du dessutom att få betala tjuvens samtal och datatrafik.

Köplagen ger dig ersättning bara om det var något fel på telefonen, dock senast två år efter köpet. Din företagsförsäkring ersätter din mobiltelefon generellt endast vid inbrott, rån, vattenskada i fastigheten eller brand men med avdrag för telefonens ålder.

Väljer du Telia Försäkring slipper du tänka på allt det här.
 

Självrisk och månadspremie

Priser exkl. moms.

Mobilens värde Pris Självrisk
0 - 1 999 kr 69 kr/mån 300 kr
2 000 - 3 599 kr 69 kr/mån 500 kr
3 600 - 5 199 kr 99 kr/mån 750 kr
5 200 - 7 999 kr 129 kr/mån 750 kr
8 000 - 11 999 kr 149 kr/mån 750 kr
12 000 kr och uppåt 169 kr/mån 750 kr
* Uppsägning via brev innebär längre hanteringstid. Välj om möjligt annat alternativ för att avsluta försäkringen. Ange om du vill att försäkringen skall avslutas direkt eller vid nästa månadsskifte. Om du inte gör något val avslutas försäkringen direkt. Har du flera försäkringar hos oss behöver vi veta vilken försäkring du vill avsluta, genom att ange det mobilabonnemang som försäkringen är knuten till.

Försäkringen täcker till exempel

Försäkringen täcker till exempel inte

Vill du anmäla ett försäkringsärende?

Telia Försäkring administreras av försäkringsmäklaren Willis AB, som också administrerar skadeanmälningar på uppdrag av försäkringsgivaren Telia Försäkring AB.

WILLIS AB

TELIA FÖRSÄKRING AB