Telia försäkring

Skydda företagets mobiler mot vardagens olyckshändelser och stöld.

Kvinna med mobil i handen
  • Teckna direkt vid köp

  • Inget åldersavdrag

  • Snabb skadereglering

Ja, din försäkring behöver vara knuten till ett företagsabonnemang hos Telia för att kunna teckna den.

Säger du upp försäkringen sker det omgånde och du kan inte teckna den igen på samma mobilabonnemang. Du kan säga upp försäkringen genom att:

  • Sms:a STOPP FÖRSÄKRING till 4466 från det nummer som försäkringen är knuten till.

  • Ringa till 90 400 (eller +46 771 99 04 00 från utlandet) vardagar 08:00-18:00.

  • Besöka en Telia-butik och anmäl uppsägningen.

  • Skriftligt anmäla uppsägningen. Ange numret till det mobilabonnemang som försäkringen är knuten till och om du vill att försäkringen skall avslutas direkt eller vid nästa månadsskifte. Om du inte gör något val avslutas försäkringen direkt. Skicka brevet till: Telia Försäkring AB, 169 94 Solna

Här kan du anmäla ditt försäkringsärende.

Försäkringen administreras av Willis Towers Watson Sweden AB, som också hanterar skadeanmälningar på uppdrag av Telia Försäkring. Kontaktuppgifter:

Willis Towers Watson Sweden AB Box 7273 103 89 Stockholm 08-463 89 50 teliaforsakring@willis.com

Telia försäkring AB 169 94 Solna